Les Dominicaines des prisons
Tác giả: M. H. Lelong, OP
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011559
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Khổ sách: 19
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích