Les chartreux
Tác giả: Émile Baumann
Ký hiệu tác giả: BU-E
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011183
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1928
Khổ sách: 18
Số trang: 281
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích