Học hỏi và tĩnh tâm với "niềm vui của tình yêu" - Amoris Laetitia
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 262.911 - Học hỏi Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010066
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 78
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010207
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 78
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Dưới ánh sáng Lời Chúa 11
Chương II: Thực trạng và những thách đố của gia đình 19
Chương III: Nhìn ngắm Đức Giêsu: Ơn gọi gia đình 26
Chương IV: Tình yêu trong hôn nhân 33
Chương V: Tình yêu trở nên phong nhiêu 41
Chương VI: Một số viễn ảnh mục vụ 47
Chương VII: Củng cố việc giáo dục con cái 55
Chương VIII: Việc đồng hành, phân định và hội nhập  62
Sự yêu đuối mỏng dòn 62
Chương IX: Linh đạo hôn nhân và gia đình 69