Học hỏi tông huấn Niềm vui của Tin mừng
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
DDC: 262.911 - Học hỏi Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005312
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 23
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014271
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 23
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014279
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 23
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Loan báo Tin Mừng, Phúc-Âm-hoá, tân Phúc-Âm-hoá là gì? 3
2. Chủ đích của Đức Thánh Cha trong Tông Huấn này 5
3. Phương pháp học hỏi Tông Huấn này 6
— Động lực chủ đạo của tân Phúc-Âm-hoá: Niềm vui 8
CÂU HỎI GỢI Ý 9
— Nhu cẩu cải tổ của Hội Thánh để mở rộng truyền giáo 10
— Tập trung vào điều cơ bản: tâm điểm củaTin mừng 13
— Một Hội Thánh mở rộng cửa 13
CÂU HỎI GỢI Ý 15
— Hệ thống kinh tế-xã hội hiện hành là “bất công tận gốc” [59] 16
—Chủ nghĩa cá nhân hậu hiện đại làm suy yếu đời sống gia đình 18
— Các cám dỗ đối với người hoạt độngmục vụ 19
—Xin Chúa cứu chúng ta khỏi một Hội Thánh thế tục 21
—Hội Thánh phải mở rộng hơn cho giáo dân, phụ nữ và giới trẻ 24
CÂU HỏI GỢI Ý: 27
— Hội Thánh có nhiều khuôn mặt 28
— Bài giảng: biết nói những lời làm bừng cháycon tim 31
— Vai trò cơ bản của “lời rao giảng ban đầu”(kerygma) 32
CÂU HỎI GỢl Ý 34
— Một Hội Thánh nghèo cho người nghèo 34
— Nhìn nhận nhân phẩm của các thai nhi:phá thai không phải là ‘tiến bộ’ 38
— Hội Thánh cần gióng lên tiếng nói ngôn sứ cho vấn đề hoà bình 39
— Hội Thánh trong hành trình đối thoại. 40
CÂU HỎI GỢI Ý 41
— Những người loan báo Tin Mừng “đầyThánh Thần” 42
CÂU HỎI GỢI Ý 45