Le concile au jour le jour
Tác giả: Yves Congar, OP
Ký hiệu tác giả: CO-Y
DDC: 262.911 - Học hỏi Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009591
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích