Tìm hiểu về Tông huấn Loan báo Tin mừng (Evangelii Nuntiandi)
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 262.911 - Học hỏi Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009278
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 24
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích