Bốn mươi năm sau Vatican hai nhìn lại
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.911 - Học hỏi Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001754
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003949
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009456
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014705
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vào đề 3
Faxmessage 7
Sứ điệp của Đức Hồng Y Poupard 15
Vatican hai: Công Đồng vĩ đại và hiện đại 23
Giáo huấn của Vatican hai sau 40 năm ban hành 31
Vatican hai, nhìn lại 37
Linh mục, con nợ đặc biệt của người nghèo và người yếu đuối 47
Tu sĩ Việt Nam và Công đồng Vatican hai 73
Trong sứ mạng tông đồ, giáo dân đi tìm lãnh vực mới hay bước dấn thân mới 93
Từ thế giới của Vatican hai đến thế giới đầy bất trắc hôm nay 113
Cả thế giới lên mạng 137
Những tín hiệu vô thần từ tín hữu vô tình đã cũng cố những cõi tâm vô thần 183
Gia đình, chiếc nôi văn hóa đức tin 207
Khi diễn bày đức tin, hội nhập văn hóa sẽ đậm nét nhân văn hay đậm nét dân tộc 241
Hội nhập văn hóa, vấn đề hay huyền nhiệm 285
Đức Maria thời công đồng Vatican hai 301
Đi tìm những ca khúc trái đệm giữa nhà thờ và chợ đời, ca khúc ý lực 329
Phụ lục : Những trang web Công Giáo 341