Bilan du Concile - histoires, textes, commentaires
Tác giả: René Laurentin
Ký hiệu tác giả: LA-R
DDC: 262.911 - Học hỏi Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016449
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 21
Số trang: 448
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích