Lịch sử tu đức Kitô giáo
Nguyên tác: Histoire de la spiritualité chrétienne
Tác giả: Bernard Peyrous
Ký hiệu tác giả: PE-B
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008587
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008589
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008594
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008595
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008866
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 3
I. Tu đức là gì? 3
II. Sơ đồ cuốn sách 5
III. Hình thành ngữ vựng: thần bí, tu đức 6
IV. Hình thành và phát triển lịch sử tu đức 9
CHƯƠNG I: TU ĐỨC CỦA THỜI KỲ ĐẦU KITÔ GIÁO (THẾ KỶ I-VI) 13
I. Thừa kế Do thái 13
II. Những thế hệ Kitô giáo tiên khởi 16
III. Những hành trình thiêng liêng của thánh Phaolô và thánh Gioan 21
1. Thánh Phaolô 21
2. Thánh Gioan 25
IV. Tu đức tử đạo 29
V. Vai trò tu đức của các Giáo phụ (Thế kỷ 2-4) 32
VI. Đời sống thiêng liêng của các tín hữu từ thế kỷ II 39
VII. Thời đan tu 43
1. Các đan sĩ đầu tiên 43
2. Lối sống đan tu và văn hóa 47
VIII. Các tiến sĩ của Giáo hội La tinh 48
1. Thánh Ambrôsiô  49
2. Thánh Âu tinh 49
3. Thánh Biển Đức Nursie 53
CHƯƠNG II: ĐỜI SỐNG TU ĐỨC THỜI TRUNG CỔ (THẾ KỶ VIII-XV) 55
I. Khung cảnh thiêng liêng 55
II. Ảnh hưởng của Ai-len (thế kỷ 6-9) 59
III. Đan tu Biển Đức từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 9 60
IV. Sử tích Xitô (thế kỷ 12) 63
1. Đời sống đan tu mới 63
2. Thánh Bê-na-đô 64
3. Ảnh hưởng Xitô và Helfta 67
V. Thế giới các kinh sĩ đoàn 68
VI. Dòng Chartreuse 69
VII. Lý tưởng Phan Sinh (Thế kỷ XIII) 70
1. Thánh Phanxicô Assidi (1182-1226) 70
2. Ảnh hưởng Phan Sinh 73
VIII. Tu đức Phúc âm hóa: các tu sĩ Đa Minh 74
1. Thánh Đa Minh (1170-1221) 74
2. Tu đức Đa Minh 76
IX. Thần học thần bí thế kỷ 12 và 13 77
1. Các tu sĩ Saint-Victor 78
2. Thánh Bonaventura 79
3. Thánh Tôma Aquinô (1225-1274) 80
X. Đời sống thiêng liêng Kitô giáo đến thế kỷ 14 81
1. Một dân gồm các tín hữu 81
2. Mức độ Đức tin 82
3. Cầu nguyện 84
XI. Những tiến triển của thế kỷ 14 và 15 87
1. Thời khủng hoảng  87
2. Những phản ứng 89
XII. Thần bí của vùng Flandres và Rhenanie 92
1. Eckhart, Tauler và Suso  92
2. Thần bí Flandres 93
XIII. “Devotio moderna” 95
1. Gérard Groote và các đồ đệ của ngài 95
2. “Gương Chúa Giêsu Kitô 96
XIV. Tu đức byzantin 195
1. Thế giới byzantin 99
2. Phụng vụ và tranh ảnh 100
3. Một vài khuôn mặt lớn 102
CHƯƠNG III: THỜI HIỆN ĐẠI (THẾ KỶ XVI-XVIII) 107
I. Thế kỷ XVI của Ý 108
1. Chủ nghĩa nhân đạo 108
2. Cải cách công giáo 109
II. Tu đức I-nhã 112
1. Thánh I-nha-xi-o Lôi-ô-la 113
2. “Linh thao” 116
3. Sự mở rộng của Dòng Tên 117
III. Thế kỷ vàng của Tây Ban Nha 119
1. Hoàn cảnh của Tây Ban Nha 119
2. Thánh Têrêsa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá 120
IV. Thánh Phanxico de Sales 124
V. “Đại thế kỷ của các tâm hồn” và Trường phái Pháp 126
1. Trường phái Pháp 126
2. Canh tân một đất nước 130
VI. Tinh thần tu trì thế kỷ 17 134
VII. Phái Janseisme 136
VIII. Những vấn đề của thế giới tu đức 137
1. Những tranh luận thần học 138
2. Không tin và thần bí 139
IX. Tu đức Maria 140
1. Sự canh tân về Đức Mẹ 140
2. Tu đức mới về Đức Mẹ 141
X. “Mạc khải” Thánh Tâm Chúa Giêsu 142
1. Thánh Marguerite-Marie 142
2. Sứ điệp của Paray-le-Monial 143
XI. Tây Ban Nha, Ý và Pháp cho đến Cuộc cách mạng 145
1. Tây Ban Nha 145
2. Nước Ý 146
3. Nước Pháp thế kỷ 18 147
XII. Tu đức Chính Thống giáo 148
1. Thế kỷ 16 và 17 148
2. Thế kỷ 18 149
XIII. Thế giới Tin lành và Anh giáo 151
CHƯƠNG IV: GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA THỜI HIỆN ĐẠI (THẾ KỶ 19) 155
I. Những phản ứng về Cách mạng 156
1. Cú sốc Cách mạng 156
2. Tái dựng 157
II. Tinh thần tu đức mới của Pháp 158
1. Những việc sùng kính (ở đây theo nghĩa: là con đường về với Thiên Chúa) 158
2. Tu đức bình dân vầ tu đức của những tinh hoa 161
3. Bác ái và giáo dục 162
4. Tu đức truyền giáo 163
5. Thế giới thánh thiện 163
III. Tới những chân trời mới 165
1. Têrêsa Lidiơ 165
2. Êlidabét Chúa Ba Ngôi 166
IV. Nước Ý 168
1. Cái nhìn chung 168
2. Những vùng khác nhau 168
V. Tây Ban Nha 171
VI. Các nước châu Âu khác 172
1. Bỉ 172
2. Đức  173
3. Áo và Thụy Sỹ 173
4. Công giáo bị bách hại: Ai Len và Ba Lan 173
5. Anh quốc 174
VII. Các nước ngoài Châu Âu 175
1. Nam Mỹ 175
2. Hoa Kỳ 175
3. Canada vùng nói tiếng Pháp 176
VIII. Chính Thống giáo 176
IX. Tin Lành 177
CHƯƠNG V: THỜI KỲ ĐƯƠNG ĐẠI THỨ 2 (THẾ KỶ XX-XXI) 179
I. Một thế kỷ mâu thuẫn 179
II. Thời kỳ của sức sống thiêng liêng (1900-1960) 181
1. Đời sống thánh hiến 181
2. Mở rộng địa lý 181
3. Các yếu tố mới 182
III. Sự thánh thiện của thế kỷ XX 183
1. Hoàn cảnh chung 183
2. Giáo hoàng và Giám mục 184
3. Các đấng sáng lập 184
4. Giáo dân 185
IV. Công đồng Vatican II và hậu Công đồng 185
1. Dự định của Công đồng 185
2. Khủng hoảng và canh tân 186
V. Một vài điểm mạnh của tu đức công giáo đầu thế kỷ XXI 187
1. Thiên Chúa – Tình yêu 187
2. Thiên Chúa trong anh em 188
3. Sự hiện diện của Mẹ Maria 189
4. Phúc âm hóa 189
KẾT LUẬN 191