Thần học thiêng liêng
Phụ đề: Nền tảng lý thuyết phương pháp thực hành Tu đức
Tác giả: Hoành Sơn
Ký hiệu tác giả: HO-S
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000245
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1199
Khổ sách: 21
Số trang: 797
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000246
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1199
Khổ sách: 21
Số trang: 797
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000247
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1199
Khổ sách: 21
Số trang: 797
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000248
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1199
Khổ sách: 21
Số trang: 797
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000249
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1199
Khổ sách: 21
Số trang: 797
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 16 : Cuộc chiến ánh sáng - bóng tối phân định thần căn – Đi tìm í chúa 389
Chương 17 : Ơn gọi nên thánh tại gia tại thế 417
Chương 18 : Những ơn gọi chuyên biệt và những hướng đi thiêng liêng 446
Chương 19 : Ơn gọi toàn thiện và khuyến dụ Tin mừng 472
Chương 20 : Khổ luyện và khổ hạnh 507
Phần C: Hành động và liên đới 530
Chương 21 : Nên thánh và hành động. Hành động và đức vọng 530
Chương 22 : Hành động tông đồ 556
Chương 23 : Hành động “chăm sóc thân xác” hay phục vụ 579
Chương 24 : Cộng sinh và đồng hành 600
Chương 25 : Đời sống đoàn sủng 628
Chương 26 : Giúp nhau tìm sống theo í chúa 654
Phần D: Dước tiến và thang bậc 685
Chương 27 : Thời tiết sống đạo. Những thái độ vào đạo 685
Chương 28 : Bước tiến thiêng liêng và những giai đoạn 707
Chương 29 : Huyền nhiệm : Bản chất và tiến trình 734
Chương 30 : Huyền nghiệm hành động và tiến trình đức ái 771
Bảng tra í-từ 784
Nội dung toàn tập : tập I và II 790