Đời sống thiêng liêng và những linh đạo căn bản
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu tác giả: ĐO-H
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005591
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005592
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005593
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005594
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005595
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013657
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 347
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 11
I. Đời sống tự nhiên và đời sống thiêng liêng nơi con người 11
1/ Con người một kỳ công trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa 11
2/ Tội nguyên tổ, hậu quả của tội nguyên tổvà đời sống của con người sau tội nguyên tổ 18
3/ Đời sống kết hợp với Thiên Chúa của những người được phúc trở nên con Ngài 29
II. Đời sống thiêng liêng trong Giáo Hội Công Giáo 53
1/ Một số khái niệm 53
2/ Đời sống thiêng liêng trong Giáo Hội Công Giáo 62
III. Một số yếu tố liên quan mật thiết với đời sống thiêng liêng 91
1/ Bí Tích Thánh Thể 91
2/ Đời sống cầu nguyện 128
3/ Tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa 177
NHỮNG LINH ĐẠO CĂN BẢN TRONG GIÁO HỘI 195
I. Vài nét đại cương về linh đạo Kitô giáo 195
1/ Linh đạo Kitô giáo là gì? 195
2/ Vài nét về lịch sử linh đạo Kitô giáo 207
II. Những linh đạo căn bản trong Giáo hội 223
1/ Linh đạo thánh Augustinô (Thánh Augustinô 354 - 430) 223
2/ Linh đạo Biển đức (thánh Biển Đức hay thánh Bênêdictô 480 -0550) 244
3/ Linh đạo Xitô (Thánh Bênađô Clecvô 480 - 550) 254
4/ Linh đạo Đa Minh (thánh Đa Minh 1170 - 1221) 263
5/ Linh đạo Phan Sinh (thánh Phanxicô Assisi 1182 - 1226) 273
6/ Thánh Têrêsa Avila 1515 - 1582 ; Thánh Gioan Thánh Giá 1542 - 1591) 288
7/ Linh đạo Ignatio (Thánh Ignatio Loyola 1493 - 1556) 300
8/ Linh đạo Salêsiên (Thánh Gioan Boscô 1815 - 1888) 308
( Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1873 - 1897) 317