Những thôi thúc trong tim
Phụ đề: Linh đạo toàn tập
Tác giả: Wikie Au, PH.D, Norren Cannon, PH.D
Ký hiệu tác giả: AU-W
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004877
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006732
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007810
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010371
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012971
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1. Linh đạo toàn diện: đói khát sự toàn vẹn 19
Chương 2. Cái tôi bỏ rơi: Bóng tối và toàn vẹn 49
Những quan niệm lệch lạc về hoạt động nội tâm và bóng tối 54
Chương 3. Lệ thuộc: Kẻ thù của toàn vẹn 83
Chương 4. Khuynh hướng cầu toàn: Sự toàn vẹn giả mạo 117
Chương 5. Ghen tị: Nỗi khát khao sự toàn vẹn 145
Chương 6. Làm việc quá tải: "Một trở ngại" cho sự toàn vẹn 175
Chương 7. Thân mật: Lò luyện sự toàn vẹn 211
Chương 8. Lòng trắc ẩn và sự hợp tác: Yêu thương với cả con người của mình 245
Tình trạng yếu đuối và hiệu năng của thừa tác vụ 276
* Lời bạt: sở hữu, nắm giữ và trao ban 279