Thần học thiêng liêng
Phụ đề: Nền tảng lý thuyết phương pháp thực hành Tu đức
Tác giả: Hoành Sơn
Ký hiệu tác giả: HO-S
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000240
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000241
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000242
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000243
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000244
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Chữ tắt 6
Dấn nhập 7
Sống thiêng liêng và thần học thiêng liêng với Tín lý 7
Thần học thiêng liêng và Thần học luân lý 10
Đời sống thiêng liêng với tâm lý học và văn hóa dân tộc 11
PHẦN A: CON NGƯỜI: TỰ NHIÊN VỚI SIÊU NHIÊN 13
CHƯƠNG 1: XÁC VÀ THẦN TRONG TU TÂM DƯỠNG TÍNH 13
Con người xác-thần 13
Giá trị và vai trò của thân thể trong tu tâm 17
Con người nhục thể làm bởi những gif? 20
- Giới tính 20
- Những bản năng cơ bản 24
Xác và Thần theo Gioan và Phaolô 26
Cuộc chiếu Xác-Thần 28
Sự tái hòa hợp Xác-Thần 34
Tóm lại 36
CHƯƠNG 2: TRƯỞNG THÀNH THIÊNG LIÊNG VỚI TRƯỞNG THÀNH CẢM TÍNH 38
Khái niệm trưởng thành 38
Trưởng thành Thiêng liêng 40
Những chiều kích của trưởng thành Thiêng liêng 43
Trưởng thành Thiêng liêng cần trưởng thành nhân bản 47
Tóm lại 57
CHƯƠNG 3: RÈN LUYỆN TƯ CÁCH VÀ NHÂN CÁCH 59
Tư cách và đạo đức bản thân 59
Biết mình ở thành phần nền tảng 61
Biết mình ở khí chất 70
Phân loại tính khí theo Jung 78
Từ những phân định khí chất trên, những dự phòng và chỉnh đốn 81
Dựa theo đó, chọn lý tưởng và tìm hiểu ơn gọi 84
Theo đuổi lý tưởng và rèn nhân cách bằng ý chí 88
Tóm lại 91
CHƯƠNG 4: TẦM MỞ RA VÀ MỨC TRƯỞNG THÀNH 93
Sự hướng tha và lớn lên về mặt tâm lý 95
Sự vị tha và mức trưởng thành đức lý 104
Phương đông nhấn vào mở rộng 106
Và đây Tân ước: Mở sang 110
Kỹ thuật Mở và đóng góp có thể của Phương Đông 112
Tóm lại 117
CHƯƠNG 5: MỘT NGUYÊN TẮC TU THÂN: CON ĐƯỜNG NƯỚC 113
Con đường Nước của Lão Tử 114
Những ứng dụng xưa và nay của con đường nước 117
Trong tu đức, những phản tác dụng của con đường Duy ý chí 120
Đường Mềm trong Phúc Âm 123
Chiến thuật Nước trong luyện đức: Mềm 124
Nước trong lối sống: Tùy 132
Con đường Mềm và cái nhìn âm dương 135
Tóm lại 136
CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC CÁC NĂNG ĐỨC 137
Nền tảng thứ nhất: Thành, Thành với Trí, Trung dung 138
Nền tảng thứ hai: Dũng 142
Nền tảng thứ ba: Nhân. Từ Sinh đến Nhân 145
Tổ chức các năng đức 151
Tóm lại 158
CHƯƠNG 7: TỪ BỎ VÀ SIÊU THOÁT 161
Thoát tục trong Ấn, Phật, Lão 162
Sự quan trọng và ý nghĩa Từ bỏ trong Tân ước 168
Quan niệm về Từ bỏ trong lịch sử Kitô giáo 171
Đường tới siêu thoát 174
Từ bỏ và các cấp độ siêu thoát 183
Tóm lại 187
CHƯƠNG 8: KHO TÀNG LỚN NHẤT Ở SÂU NHẤT TRONG TÔI 189
Văn minh hôm nay với đà hướng ngoại 189
Tại sao cần hướng nội 191
Hướng nội chính là lý tưởng sống của Phương đông 194
Bề sâu đức Kitô và bề sâu Kitô hữu 199
Tóm lại 205
CHƯƠNG 9: CON ĐƯỜNG NỘI TIẾN: SUY NIỆM VÀ NHẬP ĐỊNH 207
Đường vào 207
Niệm và chiêm trong Kitô giáo Tây phương 210
Một vài phương pháp suy niệm 213
Liệu pháp xốc (choc) và câu thoại đầu trong Thiền tông 218
Thiền định của Phương đông 219
Phương pháp thiền định 221
Những chuẩn bị và luyện tập 229
Thiền và sống thiền 234
Tóm lại 234
PHẦN B: BƯỚC LÊN THEO THẦY 237
CHƯƠNG 10: CON ĐƯỜNG CỦA TÔI: GIÊSU NAZARETH 237
Con đường 237
Đường đi cũng như điểm tới: Giêsu Nazareth 239
Đường đi và điểm tới vĩnh viễn 241
Vì thế, phải quy hàng Chúa Giêsu bằng tin tưởng 243
Từ con người Giêsu đến Ba Ngôi 248
Và mọi người nơi Giêsu Nazareth 251
Tóm lại 253
CHƯƠNG 11: ƠN GỌI NÊN THÁNH VÀ LÝ TƯỞNG TIN MỪNG 254
Ơn gọi nên người và ơn gọi nên thánh 254
Gặp Chúa Giêsu và con đường chữ Thập 260
Con đường nghịch thường với Bài giảng trên núi 262
Tất cả xoay quanh khoản luật duy nhất: Yêu như Thầy yêu 264
Sử tính của ơn gọi nên thánh 272
Tóm lại 276
CHƯƠNG 12: SỐNG ÂN SỦNG BẰNG TÍN-VỌNG-ÁI  
Ân sủng với bản tính 277
Ân sủng trong đời sống 280
Ân sủng trong liên đới với Ba Ngôi và Chúa Giêsu 282
Ân sủng với đời sống Tín-Vọng-Ái 285
Đời sống ân sủng trong tương quan với Giáo hội và huyền tích 290
Tóm lại 297
CHƯƠNG 13: CẦU NGUYỆN-PHỤNG VỤ-HUYỀN TÍCH 298
Ý nghĩa cầu nguyện 298
Phương pháp cầu nguyện 306
Cầu nguyện cộng đồng và Phụng vụ 313
Biểu hiện trong Phụng vụ 316
Phụng vụ huyền tích và đời sống huyền tích 321
Tóm lại 330
CHƯƠNG 14: LÒNG SÙNG ĐẠO VÀ NHỮNG TÔN SÙNG 332
Lòng sùng đạo 332
Sùng đạo với phụng vụ và các việc đọa đức khác 336
Khi đối tượng tôn sùng là Chúa 338
Khi đối tượng sùng bái là đức Maria và các thánh 344
Tóm lại 355
CHƯƠNG 15: HỐI CẢI VÀ ĐỔI ĐỜI 357
Quyết định: tự tạo mình hay tự hủy mình 357
Ý nghĩa sự tội và niềm hối cải 363
Cảm nhận của con người hôm nay về tội 363
Thực hành hối cải 366
Ơn tha thứ và tiếp nhận trở lại dưới mái nhà 370
Thực sự hoán cải và đổi đời 372
Tóm lại 373
TỪ NGỮ CHUYÊN MÔN 375
NỘI DUNG TẬP I 380