Traité de théologie spirituelle
Tác giả: Charles André Bernard
Ký hiệu tác giả: BE-C
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016265
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 24
Số trang: 492
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016275
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 24
Số trang: 492
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích