Lịch sử linh đạo
Phụ đề: Mình biết gì rồi?
Nguyên tác: Histoire de la spirtualité
Tác giả: Raymond Darricau, Bernard Peyrous
Ký hiệu tác giả: DA-R
Dịch giả: Nt. M. Amélie Nguyễn Thị Sang, CND
DDC: 248.1 - Linh đạo Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009146
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 122
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 122
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
CHƯƠNG I: LINH ĐẠO THỜI SƠ KHỞI CỦA KI TÔ GIÁO (TK I - IV) 7
1. Di sản Hippri 7
2. Các thế hệ Kitô giáo đầu tiên 9
3. Hành trình thiêng liêng của hai thánh Phaolô và Gioan 13
4. Linh đạo tử vì đạo 19
5. Vai trò thiêng liêng của các Giáo phụ (th.k. II- IV) 22
6. Đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu từ thế kỷ thứ 2 trở đi 25
7.Linh đạo đan tu 28
8. Các thánh sư lớn của Giáo Hội La-tinh 31
9."Ông gọi là Đơ-ni" 35
CHƯƠNG II: ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG THỜI TRUNG CỔ (THẾ KỶ VIII - XV) 37
1. Khuôn khổ đời sống thiêng liêng 37
2. Ảnh hưởng của  Ai-len (th.k. VI- IX) 39
3. Linh đạo đan tu Biển Đức từ thế kỷ VIII đến XI 40
4. Thời oanh liệt của Xitô (th.k XII) 42
5. Giới các kính sĩ Dòng 45
6. Lý tưởng Dòng Sạc-trơ 46
7. Lý tưởng Phan sinh (th.k. XIII) 47
8. Linh đạo loan báo Tin mừng: các tu sĩ Dòng Đaminh 50
9. Thần học về huyền học (th.k XII-XIII) 52
10. Đời sống thiêng liêng của dân Ki-tô giáo đến thế kỷ XIV