Tình thơ Mân Côi và "Lectio Divina"
Tác giả: Song Lam
Ký hiệu tác giả: SO-L
DDC: 242.74 - Cầu nguyện với Đức Maria - Chuỗi Mân Côi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009503
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Đọc Kinh Thánh trong tâm Tình cầu nguyện 10
Phương thức thực hành Lectio Divina 13
Ánh mắt của Mẹ Maria 17
Vườn xuân thánh phúc  20
CÁC MẦU NHIỆM VUI 27
Vui 1: Ngày hồng phúc  30
Vui 2: Hương tình thánh  32
Vui 3: Mầm yêu  34
Vui 4: Điềm thiêng 36
Vui 5: Ánh quang Thần Khí  38
CÁC MẦU NHIỆM ÁNH SÁNG 41
Sáng 1: Nguồn sáng vinh hằng  44
Sáng 2: Men hồng thánh khiết 40
Sáng 3: Vầng đông chạm ngõ 48
Sáng 4: Rợp ánh minh quang 50
Sáng 5: Huyền nhiệm thánh 52
CÁC MẦU NHIỆM THƯƠNG 54
Thương 1: Ánh đêm xao xuyến 56
Thương 2: Cây thiên tuế 58
Thương 3: Vòng nguyệt quế 60
Thương 4: Khúc thần nhạc 62
Thương 5: Lời tình thương 64
CÁC MẦU NHIỆM MỪNG  66
Mừng 1: Bình minh Thần Khí 68
Mừng 2; Vương triều thần thánh 70
Mừng 3: Nguồn lửa thiêng 72
Mừng 4: Đường về bình an 74
Mừng 5: Ánh hồng huyền nhiệm 7ỏ
Mẹ là người nữ của đức tin 78
Miền An thánh 84
Cảm nhận thơ 86