Tràng hạt Mân côi
Tác giả: Josemaria Escriva
Ký hiệu tác giả: ES-J
Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương
DDC: 242.7 - Lòng sùng kính Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016309
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 82
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016327
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 82
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Tác giả 5
Lời tác giả 9
NĂM MẦU NHIỆM VUI 15
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ 17
Đức Mẹ đi thăm bà Elisabeth 19
Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu 21
Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu 23
Đức Mẹ tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ 25
NĂM MẦU NHIỆM SÁNG 27
Chúa Giêsu chịu phép rửa 29
Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana 33
Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối 37
Chúa Giêsu biến hình 41
Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể 45
NĂM MẦU NHIỆM THƯƠNG 49
Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu 51
Chúa Giêsu bị đánh đòn 53
Chúa Giêsu đội mão gai 57
Chúa Giêsu vác thập giá 59
Chúa Giêsu chết trên thập giá 61
NĂM MẦU NHIỆM MỪNG 63
Chúa Giêsu sống lại 65
Chúa Giêsu lên trời 67
Chúa Thánh Thần hiện xuống 69
Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời 71
Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời 73
Kinh cầu Đức Bà 75
Lời tác giả 81
Phụ lục 82