Ngày ngày với Mẹ
Nguyên tác: Day by day with Mary
Tác giả: Patrick Moran
Ký hiệu tác giả: MO-P
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 232.91 - Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000490
Nhà xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000491
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001611
Nhà xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001699
Nhà xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001701
Nhà xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tháng Một  
Ngày 1: Lễ Trọng Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa  11
Ngày 2: Đức Mẹ Cổ Trụ - Saragossa, Tây Ban Nha  12
Ngày 3: Đức Mẹ Sichem - Trung bộ Palestine 13
Ngày 4 : Đức Mẹ Treves - Đức 14
Ngày 5: Đức Mẹ Thịnh Vượng - Pháp   15
Ngày 6: Phép lạ đầu tiên qua sự cầu bầu của Mẹ Maria tại Tiệc Cưới Cana 15
Ngày 7: Đức Maria cùng Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse từ Ai Cập trở về  16
Ngày 8: Đức Mẹ Cứu Trợ Tức Thời - New Orleans, Louisiana  17
Ngày 9: Đức Mẹ Bên Kia Sông Tiber - Roma 18
Ngày 10Đức Mẹ những người hướng dẫn 19
Ngày 11: Đức Bà de Bessiere - Limousin, Pháp 21
Ngày 12: Đức Mẹ Rue Large - Roma 21
Ngày 13: Đức Nữ đầy muôn nhân đức - Verdun; Kinh tiểu nhật tụng kính Đức Trinh Nữ  22
Ngày 14: Đức Mẹ Ngôn Từ - Montserrat, Tây Ban Nha Sinh Nhật Thánh Nữ Bernadette 24
Ngày 15: Đức Mẹ Những Vụ Mùa - Syria 24
Ngày 16: Đức Mẹ, Nơi Nương Ẩn của Tội Nhân - Hội dòng Chúa Thánh Thần và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria 25
Ngày 17: Đức Bà Xứ Pontmain 26
Ngày 18: Đức Mẹ Dijon - Pháp 27
Ngày 19: Đức Mẹ Chốn Khách Đầy 28
Ngày 20: Đức Mẹ Những Chiếc Bàn - Montpellier 29
Ngày 21: Đức Mẹ ủi An 30
Ngày 22: Đấng Phu Quân của Đức Mẹ 31
Ngày 23: Đức Bà d’Ambronay - Pháp 32
Ngày 24: Nữ Vương Bình An 33
Ngày 25: Cuộc Chuyển Khăn Liệm và Mộ Phần Đức Maria đến ConstantiNữ ple vào Năm 455 34
Ngày 26: Đức Mẹ Những Cánh Đồng Bát Ngát - Pháp 35
Ngày 27: Đức Mẹ Sự Sống - Provence, Pháp 36
Ngày 28: Đức Mẹ Hộ Phù - Rouen 36
Ngày 29: Đức Bà de Chatillon-sur-Seine - Pháp 37
Ngày 30: Đức Mẹ Hoa Hồng - Lucca, Ý 38
Ngày 31: Đời Sống Mai Ẩn của Đức Maria 39
Tháng Hai  
Ngày 1: Thánh Louis de Montfort được Rửa Tội 41
Ngày 2: Dâng Chúa Trong Đền Thánh 42
Ngày 3: Đức Mẹ Seideneida - gần Damascus 43
Ngày 4: Đức Mẹ Ngọn Lửa - Forli, Ý 44
Ngày 5: Thánh Phêrô Cung Hiến Thánh Đường Đức Mẹ Đầu Tiên - Tripoli 45
Ngày 6: Đức Mẹ Louvain - Bỉ 45
Ngày 7: Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa - Đan Viện Thánh Sauve, Montreil-sur-Mer 47
Ngày 8: Đức Mẹ Dấu Lạ Điềm Thiêng - Rennes, Pháp 47
Ngày 9: Đức Mẹ Hoa Huệ 48
Ngày 10: Đức Mẹ Bồ Câu - gần Bologna, Ý 49
Ngày 11: Đức Mẹ Lộ Đức 50
Ngày 12: Đức Mẹ Iveron - Moscow 51
Ngày 13: Đức Mẹ Lò Nóng - Bourges, Pháp 52
Ngày 14: Đức Mẹ Pellovoisin - Pháp 53
Ngày 15: Đức Bà Paris 54
Ngày 16: Đức Mẹ Gai - gần Chalon, Pháp 55
Ngày 17: Đức Mẹ Constantionple 56
Ngày 18: Đức Bà de Laon - Thánh Đường do Thánh Remi Kiến Thiết 57
Ngày 19: Đức Mẹ Tin Mừng - gần Rouen, Pháp 58
Ngày 20: Mâu Tính của Đức Trinh Nữ Maria - Mesagna in Apulia 59
Ngày 21: Đức Mẹ, Nơi Trú Ẩn An Toàn - Dol, Pháp 60
Ngày 22: Đức Mẹ Phù Hộ - Rennes, Pháp 60
Ngày 23: Đức Mẹ Thạch Sơn - gần Salamanca, Tây Ban Nha 61
Ngày 24:Trận Dịch tại Roma Chấm Dứt nhờ Đức Mẹ Cầu Bầu - Năm 591 62
Ngày 25: Đức Mẹ Chiến Thắng - ConstantiNữ ple 63
Ngày 26:Đức Mẹ Những Cánh Đồng - Paris 64
Ngày 27: Đức Mẹ Ánh Sáng - Lisbon 65
Ngày 28: Đức Mẹ, Nơi nương ẩn của Tội Nhân - Quito, Ecuador  66
Tháng Ba  
Ngày 1   69
Đức Sixtus IX Lập  
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Năm 1476  
Ngày 2  70
Đức Mẹ Linh Hiển - Madrid  
Ngày 3   71
Đức Bà de Longpont - Valois, Pháp  
Ngày 4   72
Đức Mẹ Bảo Vệ - Aragon, Tây Ban Nha  
Ngày 5   73
Đức Mẹ Hảo Trợ - Nancy, Lorraine  
Ngày 6   74
Đức Mẹ Nazareth - Pierre-Nữ ire, Bồ đảo nha  
Ngày 7   75
Đức Bà Ánh Sao - Villa-Vicoiza, Bồ Đào Nha  
Ngày 8   75
Đức Mẹ Các Nhân Đức - Lisbon  
Ngày 9  76
Hội Savigny được Thành Lập tại Nữ rmandy để Tôn Vinh Đức Mẹ - Năm 1112  
Ngày 10   77
Đức Bà Vườn Nho - gần Viterbo, Tuscany, Ý  
Ngày 11    78
Đức Bà Những Cánh Rừng - Porto, Bồ Đào Nha  
Ngày 12   79
Đức Mẹ Phép Lạ  
Ngày 13   80
Đức Mẹ Các Đế Quốc - Roma  
Ngày 14   82
Đức Mẹ Kostrama - Nga    
Ngày 15  83
Thành Chartres được Đức Mẹ Giải Thoát Lạ Lùng - Năm 911  
Ngày 16   83
Đức Mẹ Suối Nước - ConstantiNữ ple  
Ngày 17   84
Kinh Nhật Tụng Đức Mẹ - Năm 1095  
Ngày 18  85
Đức Mẹ Loreto; Thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria  
Ngày 19   86
Đức Mẹ Xinh Đẹp - Nữ rgent-sur-Seine;  
Lễ Thánh Cả Giuse  
Ngày 20   87
Đức Mẹ Calevoirt - Uckelen, Bỉ  
Ngày 21   88
Đức Mẹ Bruges - Flanders  
Ngày 22   89
Đức Bà de Cyteaux  
Ngày 23  90
Đức Mẹ Chiến Thắng  
Ngày 24   91
Lễ Vọng Truyền Tin  
Ngày 25  92
Đức Mẹ Được Truyền Tin  
Ngày 26   93
Đức Mẹ Soissons - Pháp  
Ngày 27   94
Sau Phục Sinh, Chúa Hiện Ra với Đức Mẹ  
Ngày 28   95
Đức Mẹ Castel Bruedo  
Ngày 29   96
Đức Mẹ Hiện Ra với Thánh Bonet  
Ngày 30   97
Đức Mẹ Boulogne-sur-Mer  
Ngày 30   97
Đức Mẹ Boulogne-sur-Mer  
Ngày 31   98
Đức Mẹ Thập Giá - Jerusalem  
Tháng Tư  
Ngày 1   100
Đức Mẹ Chảy Nước Mắt  
Ngày 2   101
Cuộc Thăm Viếng của Đức Mẹ tại York - 1263-1389  
Ngày 3   102
Chúa Hiện Ra với Đức Mẹ và Các Tông Đồ Sau Khi Phục Sinh  
Ngày 4   103
Đức Mẹ ơn Thánh - Nữ rmandy  
Ngày 5   104
Đức Mẹ Hiện Ra với Đức HoNữ rius IV và Chuẩn Nhận Dòng Camêlô  
Ngày 6:  106
Đức Mẹ Được Tượng Thai - Douai, Pháp  
Ngày 7:  107
Đức Mẹ của Người Bị bỏ Rơi - Valencia, Tây Ban Nha  
Ngày 8   107
Ngày Lễ Các Phép Lạ Đức Mẹ - Cambron, Bỉ  
Ngày 9   108
Đúc Mẹ Myans - Chambrey, Savoy  
Ngày 10   108
Đức Mẹ Laval - Viverais, Pháp  
Ngày 11    109
Đức Bà Montserrat  
Ngày 12   110
Đức Mẹ Đức Bác Ái - gần Toulouse, Pháp  
Ngày 13   111
Đức Mẹ Hiện Ra vói Chân Phúc Jane Mantua  
Ngày 14   112
Đức Mẹ Hiện Ra với Thánh Ludvina  
Ngày 15  113
Đức Bà de Fourvieres - Lyons, Pháp  
Ngày 16   114
Đức Mẹ Chiến Thắng - St. Mark, Venice  
Ngày 17   115
Đức Trinh Nữ Arabida - Bồ Đào Nha  
Ngày 18   116
Đức Mẹ Fourviers  
Ngày 19   117
Công Đồng Trent Chuẩn Nhận Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm  
Ngày 20   117
Đức Mẹ Scheir - Bavaria  
Ngày 21   118
Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - năm 1503  
Ngày 22   119
Đức Mẹ, Nữ Vương Dòng Tên  
Ngày 23   120
Khăn và Thắt Lưng Đức Mẹ tại Vuơng Cung Thánh Đường Arras  
Ngày 24   121
Đức Bà Bonaria - Sardinia  
Ngày 25   122
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành - GenazzaNữ   
Ngày 26.  123
Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành;  
Trinh Nữ Ánh Sáng - Lujan, Argentina  
Ngày 27  124
La Morencia - Montserrat, Tây Ban Nha  
Ngày 28   125
Đức Mẹ Thăm Viếng - Prague, 1263-1389  
Ngày 29.   126
Đức Mẹ Động Đất - Quito, Ecuador  
Ngày 30    127
Đức Mẹ Phi Châu - Các Cha Dòng Áo Trắng;  
Đức Mẹ Ánh Sáng - Lujan, Argentina  
Tháng Năm  
Ngày 1   129
Thánh Giuse Lao Công, Bạn Đức Trinh Nữ Maria  
Ngày 2   130
Đức Mẹ Ovieo - Tây Ban Nha  
Ngày 3   131
Đức Mẹ Jasna Gora, Nữ Vương Ba Lan;  
Đức Mẹ Calvary - Zabrzydowska, Ba Lan  
Ngày 4   132
Đức Mẹ Cứu Giúp - gần Caen, Nữ rmandy  
Ngày 5   132
Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ  
Ngày 6   133
Đức Mẹ Các Phép Lạ;  
Đức Mẹ Đức Bác Ái  
Ngày 7   134
Đức Mẹ Haut - Hainault, Pháp  
Ngày 8   135
Đức Mẹ Pompeii  
Ngày 9   136
Đức Maria, Mẹ Đồng Trinh Mọi ơn; Đức Mẹ Loreto  
Ngày 10   137
Đức Mẹ Saussai - gần Paris  
Ngày 11    138
Thị Kiến cho Thánh Philip Neri - Năm 1594  
Ngày 12   139
Đức Khiêm Nhượng của Mẹ Maria  
Ngày 13   140
Đức Mẹ Fatima  
Ngày 14   141
Đức Mẹ, Quan Thầy Xứ Bavaria - Munich  
Ngày 15   142
Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa - Nước Anh và Xứ Wales;  
Đức Mẹ, Quan Thầy Nước Pháp  
Ngày 16 143
Thị Kiến cho Thánh Nữ Catherine Alexandria  
Ngày 17   144
Đức Mẹ Khóc - Spoleto, Ý  
Ngày 18   145
Đức Bà de Bonport - Pháp  
Ngày 19   145
Đức Bà de Flines - Pháp  
Ngày 20   146
Nữ Vương Hàng Giáo Sĩ  
Ngày 21   147
Đức Mẹ Wladimir - Nga; Đức Mẹ Nhà Tiệc Ly  
Ngày 22   148
Đức Mẹ Đỉnh Núi Trinh Nữ - Naples  
Ngày 23   149
Đức Mẹ Các Phép Lạ - St. Omer, Bỉ  
Ngày 24   150
Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu;  
Đức Mẹ Các Con Đường  
Ngày 25   151
Đức Mẹ Jerusalem mới  
Ngày 26   152
Đức Bà de Vaucelles - Pháp; Đức Bà Caravaggio  
Ngày 27  153
Đức Bà de Napoes - Pháp  
Ngày 28   154
Lễ Các Thánh Tích Đức Mẹ - Venice, Ý  
Ngày 29   155
Đức Mẹ Thập Giá - Carcassone, Pháp  
Ngày 30    157
Mẹ Tình yêu Xinh Đẹp  
Ngày 31 158
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng  
Tháng Sáu  
Ngày 1   159
Đức Mẹ, Sức Khỏe Bệnh Nhân - Kevelaer, Đức  
Ngày 2   160
Đức Mẹ Edessa - Tiểu Á  
Ngày 3   161
Đức Mẹ Sosopoli - Pisidia  
Ngày 4 162 162
Đức Bà Ngọn Đồi - Fribourg, Thụy Sĩ  
Ngày 5   163
Đức Mẹ Cosmedine - Roma  
Ngày 6   164
Thành Lập Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng - 1610  
Ngày 7 165
Đức Mẹ Thung Lũng  
Ngày 8   166
Đức Mẹ Sự Khôn Ngoan  
Ngày 9   167
Đức Mẹ Ân sủng - Hoa Kỳ  
Ngày 10   168
Đức Bà CrangaNữ r - Đông Ấn  
Ngày 11    168
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria  
Ngày 12   169
Đức Mẹ Thăm Thánh Herman  
Ngày 13   170
Đức Bà Sichem - gần Louvain  
Ngày 14   171
Đức Mẹ Treille - Lille  
Ngày 15   172
Cung Hiến Thánh Đường Đức María Đầu Tiên - Syrians  
Ngày 16   173
Đức Mẹ Aix-la-Chapelle - Đức  
Ngày 17  174
Đức Bà Khu Rừng - gần Boulogne-sur-Mer  
Ngày 18   175
Đức Mẹ Thăm Thánh Agnes Núi Politian  
Ngày 19   176
Tôn Kính Chiếc Lược của Đức Mẹ tại Nhà Thờ Thánh sử Gioan - Treves, Đức  
Ngày 20   177
Đức Bà An ủi - Turin  
Ngày 21   178
Đức Mẹ Attrib - Ai cập  
Ngày 22    179
Đức Mẹ Narmi - Ý  
Ngày 23   180
Đức Mẹ Wladimir - Moscow, Nga  
Ngày 24   181
Đức Mẹ Clos-Evrard - Treves, Đức  
Ngày 25   182
Đức María được Công Đồng Ephesus Công Bố là Mẹ Thiên Chúa  
Ngày 26   183
Đức Mẹ Meliapour - Đông Ấn  
Ngày 27   184
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  
Ngày 28   185
Cung Hiến Nhà Thò Đức Bà Paris - 1325  
Ngày 29  185
Đức Mẹ Buglose - Acqs, Gascony  
Ngày 30    186
Đức Mẹ Calais - do Người Anh Xây Dựng tại Pháp  
Tháng Bảy  
Ngày 1   188
Máu Thánh Cực Trọng;  
Cung Hiến Nhà Thờ Đức Bà - Jumieges, Pháp  
Ngày 2   189
Cuộc Chuyển Dời Y Phục Đức Mẹ - Hy lạp  
Ngày 3   190
Đức Mẹ La Carolle - Paris  
Ngày 4   190
Đức Mẹ, Nơi Nương Ân của Tội Nhân  
Ngày 5   191
Đức Mẹ Cambrai - Arras, Pháp  
Ngày 6   192
Đức Mẹ Sắt - Blois, Pháp  
Ngày 7   193
Dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria - Năm 1952  
Ngày 8   194
Đức Bà Kazan - Nga   
Ngày 9   195
Đức Mẹ Đền Bồi (Hội Đền Bồi);  
Những Điều Phi Thường của Đức Mẹ  
Ngày 10   196
Đúc Mẹ Boulogne - Pháp  
Ngày 11    197
Đức Mẹ Hàng Giáo Sĩ - Pháp  
Ngày 12   198
Đức Mẹ Mọi ơn  
Ngày 13   199
Đức Mẹ Chartres  
Ngày 14   200
Thánh Bonaventure;  
Đức Mẹ Bụi Cây; Bồ Đào Nha  
Ngày 15   201
Bouillon Đánh Bại Quân Thổ nhĩ kỳ (Với Sự Can Thiệp của Đức Mẹ)  
Ngày 16   202
Đức Mẹ Camêlô;  
Lần Cuối Đức Mẹ Hiện Ra tại Lộ đức - Năm 1858  
Ngày 17   203
Đức Khiêm Nhượng của Đức Mẹ  
Ngày 18 204
Đức Mẹ Chiến Thắng - Toledo, Tây Ban Nha  
Ngày 19  206
Đức Mẹ Moyen-Pont - Peronne, Pháp  
Ngày 20  207
Đức Mẹ ơn Thánh  
Ngày 21  208
Đức Mẹ Verdun - Lorraine  
Ngày 22 208
Đức Mẹ ơn An Toàn - Marseilles, Pháp  
Ngày 23   209
Dòng Prémontré đuợc Thành Lập nhờ Mặc Khải Đức Mẹ  
Ngày 24   210
Đức Mẹ Cambron - Pháp  
Ngày 25   211
Đức Mẹ La Bouchet - Pháp  
Ngày 26   212
Đúc Mẹ Đức Tin;  
Thánh Anna, Thân Mẫu Đức Maria;  
Đức Mẹ, Đấng Phù Hộ Người Hấp Hối  
Ngày 27   213
Đại Thắng Thổ nhĩ kỳ nhờ Sự Phù Giúp của Đức Mẹ - Năm 1840  
Ngày 28  213
Đức Mẹ Smolensk - Nga  
Ngày 29  214
Những sắc Lệnh về Đức Mẹ Vô Nhiêm tại Công Đồng Trent, 1545-1563  
Ngày 30  215
Đức Mẹ Gray - Besancon, Pháp  
Ngày 31  216
Đức Mẹ Những Người Bị Giết - Ceica, Bồ Đào Nha  
Tháng Tám  
Ngày 1  218
Đức Mẹ Chiến Thắng - Nga  
Ngày 2  219
Đức Mẹ Các Thiên Thần Portiuncula - Assisi, Ý;  
Đức Mẹ Các Thiên Thần - Cartago, Costa Rica  
Ngày 3 220
Đức Mẹ Những Chiếc Cung - London  
Ngày 4  221
Đức Bà Dordrecht - Hà Lan  
Ngày 5  222
Đúc Mẹ Xuống Tuyết  
Ngày 6 223
Đức Mẹ Capacavana - Bolivia  
Ngày 7 224
Đức Mẹ Schiedem - Hà Lan  
Ngày 8  225
Đức Mẹ de la Kuen - gần Brussels  
Ngày 9 226
Đức Mẹ Oegnies - Brabant, Pháp  
Ngày 10  227
Đức Nữ Xót Thương;  
Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi - Tây Ban Nha  
Ngày 11    228
Di Chuyển Hai Chiếc Áo Đức Mẹ đến Aix-la-Chapelle - Năm 810  
Ngày 12   228
Đức Bà de Rouen - Nữ rmandy  
Ngày 13   229
Đức María, Nơi Nương Ẩn Các Tội Nhân  
Ngày 14   230
Vọng lễ Đức Mẹ Lên Trời  
Ngày 15   231
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  
Ngày 16   232
Đức Mẹ Trapani - Sicily  
Ngày 17   233
Đức Maria ơn Thánh - Mantua  
Ngày 18   234
Đức Maria Được Tôn Vinh - Trung Mỹ  
Ngày 19   235
Đức Mẹ Cửa - Nga;  
Trái Tim Đức Mẹ Maria  
Ngày 20  236
Lời Chào “Ave Maria” của Thánh Bernard và Lời Chào “Ave Bernarde” của Đức Mẹ  
Ngày 21   237
Thành Lập Dòng Ba Mươi Hiệp Sĩ của Đức Mạ  
Ngày 22    238
Đức Maria Nữ Vương  
Ngày 23 239 239
Philip Valois Chiến Thắng Người Flemings nhà Sự Phù Trợ của Đức Mẹ - Năm 1328  
Ngày 24   240
Đức Mẹ Czestochowa - Ba lan  
Ngày 25   241
Đức Mẹ Monte Berico - Vicenza  
Ngày 26    242
Đức Mẹ Vladimir  
Ngày 27   243
Đức Bà de Monstier - Sisteron, Pháp  
Ngày 28   244
Đức Mẹ Kiova - Ba Lan  
Ngày 29  245
Đức Mẹ Clemont  
Ngày 30    246
Đức Mẹ Giải Thoát - Martinique  
Ngày 31   247
Đức Mẹ Những Chiếc Bàn - Montpellier  
Tháng Chín  
Ngày 1  248
Đức Mẹ Vườn Olive  
Ngày 2   249
Đức Mẹ Ebron - Đức  
Ngày 3   249
Đức Mẹ Mục Tử Nhân Lành  
Ngày 4  250
Đức Mẹ Koden, Ziemia Lubelska - Ba Lan  
Ngày 5   251
Đức Mẹ Những Cánh Rừng - Pháp  
Ngày 6   252
Đức Mẹ Guadalupe - Tây Ban Nha  
Ngày 7  253
Đức Mẹ Zykrowic - Ba Lan  
Ngày 8   254
Sinh Nhật Đức Maria  
Ngày 9   255
Đức Mẹ Puy  
Ngày 10   256
Đức Mẹ Trụ  
Ngày 11    256
Đức Mẹ Hildesheim  
Ngày 12   257
Thánh Danh Maria  
Ngày 13   258
Maria Zell - Áo  
Ngày 14   259
Đức Mẹ Fontevrault  
Ngày 15   260
Đức Mẹ Những Niềm Đau;  
Đức Mẹ Khả Ái starkenburg - Missouri  
Ngày 16   261
Đức Mẹ Tin Mùng  
Ngày 17   262
Đức Mẹ Mọi Ngày  
Ngày 18   263
Đức Mẹ Smelcem  
Ngày 19  264
Đức Mẹ La Salette  
Ngày 20    265
Đức Mẹ Chân Bạc  
Ngày 21   266
Đức Mẹ Pucha - Valencia  
Ngày 22    267
Đức Mẹ Valvancre  
Ngày 23    268
Đức Mẹ Valvancre - Tây Ban Nha  
Ngày 24   268
Đức Mẹ Chuộc Nô  
Ngày 25 269
Đúc Mẹ Cửa Thiên Đàng  
Ngày 26    270
Đức Mẹ Chiến Thắng  
Ngày 27   271
Đức Mẹ của Sự Sum Họp Hạnh Phúc  
Ngày 28  272
Đức Mẹ Cambron  
Ngày 29  273
Đức Mẹ Tongres  
Ngày 30  274
Đức Mẹ Beaumont  
Tháng Mười  
Ngày 1   275
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi - Cracow, Ba Lan  
Ngày 2   276
Đức Mẹ Tuchow - Ba Lan  
Ngày 3   276
Đức Mẹ Roma  
Ngày 4   277
Đức Mẹ Cap de la Madeleine, Canada  
Ngày 5  278
Đức Bà de Buch - Núi Pire, Guienne, Pháp  
Ngày 6    279
Đức Mẹ La Plebe - Venice  
Ngày 7  280
Lế Đức Mẹ Mân Côi  
Ngày 8   281
Đức Mẹ Những Món Quà - Avignon  
Ngày 9   282
Đức Mẹ Ephesus - Moscow  
Ngày 10   283
Đức Bà Viện Tu - Besancon  
Ngày 11 284
Mâu Tính của Đức Trinh Nữ Maria  
Ngày 12   285
Đức Mẹ Cổ Trụ - Saragossa, Tây Ban Nha  
Ngày 13   286
Đức Mẹ Fatima - Lần Hiện Ra Sau Cùng Năm 1917;  
Đức Bà de Claivaux - Pháp  
Ngày 14   287
Đức Mẹ Larochette - gần Geneva, Thụy Sĩ  
Ngày 15   288
Đức Mẹ Các Học Đường;  
Đức Mẹ Terouenne, Pháp  
Ngày 16   288
Đức Mẹ Thanh Khiết - Được Mừng tại Nhiều Nơi  
Ngày 17   289
Đức Bà de Chartres - Pháp  
Hang Đá Đức Mẹ được Cung Hiến - Năm 40  
Ngày 18   290
Đức Mẹ Rheims - Năm 405  
Ngày 19  291
Đời Nội Tâm của Mẹ Maria - Tu Hội Xuân Bích  
Ngày 20.  292
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria  
Ngày 21   293
Đức Mẹ Talan - Dijon, Pháp  
Ngày 22    294
Đức Bà de Bougne-sur-Mer - Pháp;  
Đức Mẹ Kazan - Một Làng Ven Bà Volga, Nga  
Ngày 23   295
Đức Mẹ ơn An ủi - Honfleur, Pháp  
Ngày 24    296
Đức Mẹ Các Ẩn Sĩ - Thụy Sĩ  
Ngày 25    297
Đức Mẹ Toledo - Tây Ban Nha  
Ngày 26    298
Đức Mẹ Chiến Thắng  
Ngày 27   299
Vương Cung Thánh Đưòng Đức Bà Cả  
Ngày 28  300
Đức Mẹ Trellis - Lille, Pháp  
Ngày 29  301
Đức Mẹ Orope - Gần Bielle, Savoỵ, Pháp  
Ngày 30  302
Đức Bà de Mondevi - Vie, Piedmont, Pháp  
Ngày 31 303
Đức Pius XII Dâng Thế Giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria - Năm 1942  
Tháng Mười Một  
Ngày 1   304
Lễ Các Thánh  
Ngày 2   305
Đức Mẹ Emminont  
Ngày 3   306
Đức Mẹ Rennes  
Ngày 4   307
Đức Mẹ Cảng Youis - Milan, Ý  
Ngày 5   308
Thành Lập Hiệp Hội Đầu Tiên tại Đại Học Dòng Tên ở Roma  
Ngày 6   309
Đức Mẹ Fourviere  
Ngày 7   310
Đức Mẹ Nữ Quyền  
Ngày 8   311
Đức Mẹ Hy Vọng  
Ngày 9   311
Đức Mẹ Almudena - Madrid, Tây Ban Nha  
Ngày 10   312
Đức Mẹ Loreto;  
Đức Mẹ Niềm Cậy Trông  
Ngày 11   313
Đức Mẹ Hiện Ra tại Bồ Đào Nha - Năm 1546  
Ngày 12   314
Đức Mẹ Tháp - Eriburg, Đức  
Ngày 13   315
Cung Hiến Đan Viện Bec Để Tôn Kính Đức Mẹ  
Ngày 14   316
Đức Mẹ Hang Đá - Lamego, Tây Ban Nha  
Ngày 15   317
Đức Mẹ Pignerol - Savoy, Pháp    
Ngày 16   318
Đức Mẹ, Sức Khỏe Bệnh Nhân - Dòng Thánh Camillô;  
Đức Mẹ ơn Quan Phòng  
Ngày 17   319
Thành Lập Hiệp Hội Thánh Mâu Sion - Năm 1393  
Ngày 18   320
Đức Mẹ Chiquinquira - Gần Medellin, Colombia  
Ngày 19   321
Đức Mẹ Tin Mừng  
Ngày 20  322
Đức Mẹ Bảo Vệ - Bologna  
Ngày 21   323
Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thánh  
Ngày 22     324
Thánh Omer Thành Lập Hiệp Hội Đức Mẹ Dâng Mình - Năm 1841  
Ngày 23   325
Đức Mẹ Nhà Teutonic tại Jerusalem Dòng Hiệp Sĩ Teutonic  
Ngày 24   326
Đức Mẹ Montserrat - Tây Ban Nha  
Ngày 25  327
Đức Mẹ Tảng Đá - Fiezoli, Tuscany  
Ngày 26    328
Đức Mẹ Miền Đồi Núi - Đồi Esquilin, Ý  
Ngày 27    329
Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ - Hội Con Đức Mẹ  
Ngày 28    330
Đức Mẹ Walsingham - Anh  
Ngày 29    331
Đức Mẹ Triểu Thiên - Palermo, Ý  
Ngày 30   332
Đức Mẹ Genesta - Genoa, Ý  
Tháng Mười Hai  
Ngày 1   334
Đức Mẹ Ratisbon - Bavaria  
Ngày 2  335
Đủc Mẹ Didynia - Cappadocia  
Ngày 3   336
Đức Mẹ Filermo;  
Đức Mẹ Chiến Thắng  
Ngày 4   337
Đức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh  
Ngày 5   338
Đức Trinh Nữ Rất Quyền Thế  
Ngày 6   339
Đúc Bà de Fourviere - Lyons, Pháp  
Ngày 7   340
Ngày Vọng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm  
Ngày 8   341
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội  
Ngày 9   341
Đức Mẹ Được Đầu Thai - Naples, Ý  
Ngày 10   342
Di Chuyển Nhà Thánh Loreto  
Ngày 11  343
Nữ Vương Các Thiên Thần - Rừng Livry, Gần Paris  
Ngày 12   344
Đức Mẹ Guadalupe - Mexico  
Ngày 13    345
Đức Mẹ Nguyện Đường Thánh - Paris  
Ngày 14   346
Đức Mẹ Albe la Royale - Hungary  
Ngày 15   347
Tuần Bát Nhật Mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm  
Ngày 16   348
Huynh Đoàn Đức Mẹ Giải Cứu tại Paris - Năm 1583  
Ngày 17   349
Đức Mẹ Amiens - Pháp  
Ngày 18   350
Đức Trinh Nữ Maria Mang Thai Ngày   
Ngày 19 351
Đức Mẹ Etalem - Bavaria  
Ngày 20 352
Đức Bà de Molem  
Ngày 21   353
Nhà Thờ Đức Bà của Thánh Acheul  
Ngày 22     354
Nhà Thờ Đức Bà Chartres  
Ngày 23   355
Đức Mẹ Dardilliers - Anjou, Pháp  
Ngày 24   356
Hôn Lễ Đức Maria và Thánh Cả Giuse  
Ngày 25    357
Chúa Giêsu Sinh Bởi Đức Trinh Nữ Maria  
Ngày 26    358
Đức Mẹ Archiropita - Rossa Nữ , Ý  
Ngày 27    359
Thành Lập Dòng Hiệp Sĩ Đức Maria - Năm 1370  
Ngày 28    360
Đức Bà de Pontoise  
Ngày 29  361
Đức Mẹ Ngọn Tháp - Đức  
Ngày 30    362
Đức Mẹ Boulogne - Pháp;  
Lễ Thánh gia  
Ngày 31   363
Đức Mẹ Ngày Cuối Năm