Giải thích mầu nhiệm Mân Côi
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 242.7 - Lòng sùng kính Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000359
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010869
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Thánh cả Giuse , nhà hướng đạo của những người sùng kính kinh mân côi 10
Suy niệm trong kinh mân côi 18
Phần I: Các màu nhiệm hoan lạc 25
1. Thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria 25
2. Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth 63
3. Đức Maria sinh Chúa Giê-su nơi hang đá 70
4. Đức Maria dâng Chúa Giê-su trong đền thánh 78
5. Đức Maria tìm được Chúa Giê-su trong đền thánh 85
Phần II. Các màu nhiệm đau thương 99
1. Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu 100
2. Chúa Giê-su hịu đánh đòn' 107
3. Chúa Giê-su chịu đội mão gai 115
4. Chúa Giê-su vác thánh giá 125
5. Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên thánh giá 134
Phần III: Các màu nhiệm vinh quang 143
1. Chúa Giê-su sống lại 144
2. Chúa Giê-su lên trời 159
3. Chúa Thánh Thần hiện xuống 172
4. Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời 183
5. Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời 198
Tổng kết 211
Tài liệu tham khảo 213
Mục lục 217