Đức Maria trong kinh nguyện Giáo hội
Phụ đề: Suy niệm và phân tích Thánh Mẫu học
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 242.7 - Lòng sùng kính Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001773
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010745
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013060
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 7
Phần I. Đức Benedicto vinh danh Mẹ Thiên Chúa 11
Chương 1. Kinh Mân côi 17
Chương 2. Kinh kính mừng 27
Chương 3. Kinh lạy cha 37
Chương 4. Hai mươi mầu nhiệm Mân côi 74
Chương 5. Kinh truyền tin 89
Chương 6. Kinh Magnificat 103
Chương 7. Các tiền ca về Đức Mẹ 114
a/ Alma Redemptoris Mater 116
b/ Ave Regina Coelorum 123
c/ Regina Coeli 129
d/ Salve Regina 133
Chương 8. Kinh cầu Đức Bà 141
Chương 9. Thánh thi Ave Mái Stella 197
Phần II. Vai trò kinh nguyện trong cuộc sống 209
Chương 1. Tháng hoa 209
Chương 2. Sứ điệp và các phép lạ Fatima 219
Chương 3. Yêu Mẹ là thực thi các sứ điệp của Mẹ 239
Chương 4. Cải thiện cuộc sống có nghĩa là làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân 245
Chương 5. Nhờ Mẹ Maria đến cùng Chúa Giê-su 253
Chương 6. Sự tông vong của Giáo hội tùy thuộc kinh nguyện 259
Chương 7. Vai trò kinh nguyện trong chương trình giáo dục con cái 265
Chương 8. Sự tự do chân chính và sự tự do sai trái 277
Lời kết 286
Mục lục các trích dẫn 289