Bí quyết diệu kỳ của kinh Mân Côi
Phụ đề: Để được ơn hối cải và ơn cứu độ
Tác giả: Louis Marie Grignion de Montfort
Ký hiệu tác giả: LOUI
Dịch giả: Đa Minh Trần Thái Đỉnh
DDC: 242.7 - Lòng sùng kính Đức Maria
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002800
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014338
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014773
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bông hồng trắng gửi các Linh mục 5
Bông hồng đỏ gửi những người tội lỗi 7
Cây hồng mầu nhiệm gửi những linh hồn đạo đức 9
Một nụ hồng gửi các trẻ nhỏ 10
- Bông hồng 1. Cấu trúc của kinh Mân côi 12
- Bông hồng 2. Lịch sử kinh Mân côi 13
- Bông hồng 3. Thánh Đaminh và kinh Mân côi 15
- Bông hồng 4. Thánh Alanô và việc phục hưng kinh Mân côi 19
- Bông hồng 5. Hiệp hội Mân côi 21
- Bông hồng 6. Thánh vịnh Đức Maria 23
- Bông hồng 7. Vòng hoa hồng 25
- Bông hồng 8. Những ơn phúc lớn lao của kinh Mân côi 26
- Bông hồng 9. Những kẻ thù của kinh Mân côi 30
- Bông hồng 10. Những điều kỳ diệu 31
- Bông hồng 11. Kinh tin kính 34
- Bông hồng 12. Kinh Lạy Cha 35
- Bông hồng 13. Ý nghĩa kinh Lạy Cha 41
- Bông hồng 14. Cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha 43
- Bông hồng 15. Kinh Kính mừng 45
- Bông hồng 16. Kinh Kính mừng- kinh tuyệt diệu 47
- Bông hồng 17. Hoa trái tốt lành của kinh Kính mừng 50
- Bông hồng 18. Những ơn phúc của kinh Kính mừng 52
- Bông hồng 19. Cuộc trao đổi kỳ diệu 54
- Bông hồng 20. Giải nghĩa ngắn gọn về kinh Kính mừng 56
- Bông hồng 21. Mười lăm mầu nhiệm kinh Mân côi 60
Chúa Giêsu 63
- Bông hồng 23. Kinh Mân côi là tưởng niệm cuộc đời và sự chết của Chúa Giêsu 65
Để trở nên trọn lành 68
Kinh Mân côi 71
- Bông hồng 26. Kinh Mân côi lời cầu nguyện tuyệt hảo 74
- Bông hồng 27. Những ơn ích của Kinh Mân côi 77
- Bông hồng 28. Những hoa trái tốt lành của kinh Mân côi 81
- Bông hồng 29. Kinh Mân côi phương tiện cứu độ 84
- Bông hồng 30. Những đặc ân của Hiệp hội Mân côi 87
- Bông hồng 31. Sự tích Hoàng hậu Blanc - Vua Alphonsô 90 90
- Bông hồng 32. Nhà quí tộc Dom perez 92
- Bông hồng 33. Một người bị quỷ ám 93
- Bông hồng 34. Simon de Montfort Alain De L'Anallay và Ôthêrô 97
- Bông hồng 35. Hồng y Phêrô 99
- Bông hồng 36. Giải thoát khỏi Satan 100
- Bông hồng 37. Cải tổ một đan viện 101
- Bông hồng 38. Lòng sùng kính của một vị Giám mục 102
- Bông hồng 39. Biến đổi một giáo xứ 104
- Bông hồng 40. Những hoa trái vô cùng quí giá của kinh Mân côi 106
- Bông hồng 41. Phải có tâm hồn trong sạch 108
- Bông hồng 42. Phải tránh lo ra và cầu nguyện cách sốt sắng 111
- Bông hồng 43. Vững vàng chống lại những lo ra 113
- Bông hồng 44. Cách thức đọc kinh Mân côi 115
- Bông hồng 45. Thực hành việc lần chuỗi Mân côi 120
- Bông hồng 46. Đọc kinh Mân côi chung hai bè 121
- Bông hồng 47. Cầu nguyện theo cách Chúa đã dạy 126
- Bông hồng 48. Phải kiên trì trong việc cầu nguyện 133
- Bông hồng 49. Các ân xá dành cho kinh Mân côi 137
- Bông hồng 50. Một vài phương pháp đọc kinh Mân côi 139
- Phương pháp thứ nhất 139
+ Năm mầu nhiệm Vui 140
+ Năm mầu nhiệm Thương 143
+ Năm mầu nhiệm vinh hiển 146
- Phương pháp thứ hai 149