Bài tập La ngữ
Phụ đề: Cú pháp
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008944
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008950
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008951
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008952
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Những chữ viết tắt 7
CÚ PHÁP  
Cú pháp về tương hợp 9
Túc từ của danh từ và tính từ 13
Cấp so sánh và cấp so sánh bậc nhất 16
Đại từ 20
Túc từ của động từ 23
Túc từ của thể bị động 27
Túc từ chỉ nơi chốn 31
Túc từ chỉ thời giờ 35
Cú pháp của động từ trong mệnh đề đơn 39
Mệnh đề phụ 47
Tổng ôn tập 59
Bảng từ 72
Phụ lục 125