La deuxième grammaire Latine
Tác giả: Othon Riemann, Henri Goelzer
Ký hiệu tác giả: RI-O
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003774
Nhà xuất bản: Librairie Armand Colin
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 21
Số trang: 450
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích