La ngữ Giáo hội qua Thánh kinh - Kinh nguyện - Thánh ca
Tác giả: Lm. And. Nguyễn Bá Đương
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 475 - Văn phạm tiếng Latin cổ điển
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008547
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 1051
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008548
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 1051
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008728
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 1051
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích