Những tuyệt tác tiêu biểu trong lịch sử triết Tây
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 108.2 - Triết học theo các tác giả phương Tây
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008484
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008485
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Parmenides: Sự hữu 15
Socrate: Vị sư phụ của tất cả mọi sư phụ 20
Platon: Đàm thoại 33
Diogenes: Đúng rồi, đúng rồi, cái đó từ cái đó 44
Aristote: Siêu hình học 50
Aristote: Đạo đức học Nikomachos 62
Seneca: Các thư luân lý gửi Lucilium 69
Plotin: Cửu trụ 74
Boethius: Sự an ủi của triết học 79
Origenes: Các nguyên lý 85
Augustinus: Tự thú 89
Abaelard: Có và không 95
Albertus Cả: Bản tính linh hồn 100
Bonaventura: Con đường tầng cấp tinh thần 106
Thomas Aquinô: Tổng luận thần học 112
Duns Scotus: Lược khảo về đệ nhất nguyên lý 118
Ockham: Tổng luận luận lý 124
De Montaigne: Các lược khảo 130
Francis Bacon: Tân luận lý toàn thư 136
Thomas Hobbes: Hải quái 141
Comenius: Các văn tự chống lạc giáo Sozinianer 147
Descartes: Các Suy niệm 153
Spinoza: Đạo đức học 164
Locke: Lược khảo về trí năng con người 169
Leibniz: Thần luận 179
Hume: Lược khảo về trí năng con người 185
Condillac: Lược khảo về nguồn gốc các tri thức 190
Berkeley: Lược khảo về các nguyên lý nhận thức 198
Kant: Phê bình lý tính thuần túy 203
Fichte: Nền tảng tổng thể lý thuyết khoa học 214
Hegel: Khoa học luận lý 226
Kierkegaard: Căn bệnh chết người 231
Schopenhauer: Vũ trụ, kết quả của ý muốn và trí tưởng tượng 237
Nietzsche: Bấy giờ Zarathustra phát biểu 242
Scheber: Vị trí của con người trong vũ trụ 246
Husserl: Ý tượng về hiện tượng luận 251
Maritain: Phân biệt để hiệp nhất hay các cấp độ nhận thức 256
Gilson: Hữu thể và yếu tính 263
Guardini: Vũ trụ và con người 269
Heidegger: Hữu thể và thời gian 275
Edith Stein: Sự hữu hạn và sự hữu vĩnh cửu 281
Wihtehead: Diễn biến và thực tại 288
Camus: Thần thoại Sisyphe: Lược khảo về sự phi lý 294
Plessner: Những cấp bậc sinh vật hữu cơ và con người 299
Wittgenstein: Những lược khảo triết học 306
Przywara: Sự loại suy của hữu thể 311
Gehlen: Con người và vị trí con người trong vũ trụ 316
Levinas: Sự toàn diện và cái vô tận 322
Sartre: Hữu thể và hư vô 327
Spaemann: Hạnh phúc và lòng nhân hậu 337
Arendt: Các yếu tố và nguồn gốc chế độ toàn trị 343
Horkheimer và Adorno: Biện chứng của thế kỷ ánh sáng 349
Simone Weil: Sự bất hạnh và tình yêu Thiên Chúa 355
Stockhausen: Sự nhập thể của Ngôi Lời – trọng tâm lịch sử vũ trụ 359
Chú thích 370