Những vấn đề triết học hiện đại
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu tác giả: LE-N
DDC: 190 - Triết học phương Tây cận đại và hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001293
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 359
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006427
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 359
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006428
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 359
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0006429
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 359
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006430
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 359
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Phong trào tâm phân học và xã hội 13
2. Phong trào hiện tượng với xã hội học 99
3. Phong trào triết học hiện sinh với xã hội học 133
4. Thế giới sử quan với xã hội học 211
5. Cơ cấu luận với xã hội học 249
6. Tôn giáo triết học với xã hội học 275
7. Ý hệ Mắc xít với xã hội học 301
8. Ý hệ Anh Mỹ với xã hội học 335