Triết học Tây phương từ khởi thủy đến đương đại
Tác giả: Bernard Morichère
Ký hiệu tác giả: MO-B
Dịch giả: Phan Quang Định
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002877
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 1198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006808
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 1198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Đôi lời của người biên dịch 9
THỜI THƯỢNG CỔ 11
Thời thượng cổ: Khai sinh và cực thịnh của Triết học 12
KHỞI NGUYÊN 17
CÁC TRƯỜNG PHÁI Ở IONIE 21
Thalès 22
Anaximandre 23
Héraclite 24
CÁC TRƯỜNG PHÁI Ý 26
Trường phái Pythagore 26
Pythagore 27
Empédocle 34
TRƯỜNG PHÁI ÉLÉE 35
Parménide 35
Zénon d’élée 39
TRƯỜNG PHÁI ABDÈRE 41
Démocrite 42
NHỮNG NGƯỜI ĐẾN ATHÈNES 45
ANAXAGORE 45
CÁC BIỆN GiẢ (PROTAGORAS - GORGIAS) 49
PROTAGORAS 51
GORGIAS 55
SOCRATE VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI THỜI SOCRATE 57
SOCRATE 57
CÁC TRIẾT GIA HOÀI NGHI KHINH BẠC (ANTISTHÈNE - DIOGÈNE) 74
ANTISTHÈNE 74
DIOGÈNE 75
NHỮNG TRIẾT GIA CYRÉNAIQUES 78
ARISTIPE 78
PLATON và HỌC VIỆN ACADÉMIE 80
NGHỆ THUẬT CỦA PLATON 83
VIỆC GIẢNG HUẤN TRUYỀN KHẨU CỦA PLATON 96
… VÀ NỘI DUNG 97
CÁC ĐỐI THOẠI CỦA PLATON 99
Về vũ trụ 99
Cộng hòa 101
Ẩn dụ về cái hang 104
Nhất thể và Phức thể 109
Linh hồn và Hòa điệu 110
Đức lý và Chính trị 113
Từ biện chứng đến chính trị 115
ARISTOTE và HỌC VIỆN LYGÉE 123
CHỦ NGHĨA ÉPICURE 159
CHỦ NGHĨA KHẮC KỈ 165
CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI 181
TÂN THUYẾT PLATON: PLOTIN . 188
Toán học Hy Lạp 196
THÁNH AUGUSTIN 199
THỜI TRUNG CỔ 205
Các nền triết học và các tôn giáo độc thần: 206
Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo 206
BOÈCE 211
DENYS Giả danh 215
JEAN SCOT ÉRIGÈNE 217
SÁCH CÁC NGUYÊN NHÂN 221
AL-FÂRÂBl 223
AVICENNE 225
THÁNH ANSELME DE CANTORBÉRY 229
AL-GHAZÂLÊ 235
ABÉLARD 237
Những bản dịch thời Trung cổ các tác 248
phẩm cùa Platon và Aristote 248
AVERROÈS 242
MAIMONIDE 244
Thời của các đại học: Truyền thống Kinh viện 247
THÁNH ALBERT 251
Đại học thời Trung cổ 253
BACON 254
THÁNH THOMAS D’AQUIN 255
SIGER DE BRABANT 264
Việc kiểm soát tri thức 267
DIETRICH DE FREIBERG 268
DANTE ALIGHIERI 271
THẦY ECKHART 274
JEAN DUNS SCOT 286
GUILLAUME D’OCKHAM 281
GREGOIRE DE RIMINI 287
JEAN BUR I DAN 289
ALBERT DE SAXE 294
NICOLAS DE CUES 296
THỜI PHỤC HƯNG 300
Phục hưng - Một nến triết học đa nguyên 301
LORENZO VALLA 307
MARSILE FICIN 312
BOVELLES 315
REUCHLIN 317
PIC DE LA MIRANDOLE 319
POMPONAZZI 322
• Ba khuôn mặt lớn của phong trào cách tân 325
ERASME 327
AGRIPPA 331
PARACELSE 333
Khoa học huyền bí thế kỷ mười sáu 335
MORE 338
MACHIAVEL 340
BODIN 343
NHỮNG KẺ PHẾ VUA 344
LABOÉTIE 346
Hình ảnh mới về thế giới vào buổi bình minh cùa khoa học Cổ điển 348
...