Những điều đã xảy ra tại Công đồng Vatican II
Tác giả: John W. O' Malley
Ký hiệu Tác giả: OM-J
DDC: 262.911 - Nghiên cứu, học tập Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009054
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 545
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009192
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 545
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu 9
Lời giới thiệu 13
CHƯƠNG I: NHỮNG GÓC ĐỘ LỚN VỀ MỘT CUỘC HỌP LỚN 37
Cuộc họp mặt lớn nhất 42
Công đồng này và các Công đồng 52
Các Đức Giáo Hoàng và các Công đồng . 50
Một số điểm độc đáo của Công đồng Vatican II 67
Aggiornamento, về nguồn và sự phát triển đạo lý 37
CHƯƠNG 2: THẾ KỶ MƯỜI CHÍN KÉO DÀI 99
Các Đức Giáo Hoàng bị bao vây: Đức Grêgôriô XVI và Đức Piô IX 106
Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (1979-1903) 114
Đức Piô X (1903-1914)  120
Từ Đức Piô XI tới đêm trước Công đồng Vatican II 152
CHƯƠNG 3: CÔNG ĐỒNG KHAI MẠC 175
Những ngày khai mạc 176
Hai Đức Giáo Hoàng  190
Các nhân vật và những liên kết 200
CHƯƠNG 4: GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN (1962) 233
Đường lối đã được vạch ra 233
Cuộc thảo luận về Phụng vụ 235
Môt khúc quanh: Các nguồn mặc khải  254
Kết thúc giai đoạn một 272
CHƯƠNG 5: GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1963) 287
Nhóm đa số chiếm ưu thế 287
Một cuộc ra đi, một mật viện Hồng y, một Đức Giáo hoàng mới 295
Bản chất, tiến trình và khủng hoảng 305
Công đồng tiếp tục 326
Đại kết, việc ngưng họp và một tuyên bố gây kinh ngạc 340
CHƯƠNG 6: GIAI ĐOẠN THỨ BA 351
Chiến thắng và đau khổ 351
Hội thánh và các giám mục  363
Tự do tôn giáo và người Do thái 370
Diễn tiến của lịch làm việc 397
Đức Phaolô VI và những ngày cuối cùng rắc rối 418
CHƯƠNG 7: GIAI ĐOẠN BỐN 433
Đưa thuyền vào bờ 433
Một khởi đầu căng thẳng 445
Chiến tranh, hòa bình và liên hiệp quốc 460
Các Sứ vụ, việc giáo dục, các linh mục và các tôn giáo không phải Kitô giáo 471
Những tuần lễ cuối cùng 484
Kết luận 507
Xem đầy đủ Thu gọn