Đọc Tin mừng theo Thánh Maccô
Tác giả: Jean Delorme
Ký hiệu Tác giả: DE-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009031
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có