Giọt sương
Phụ đề: Mừng 70 xuân - 40 năm Linh mục
Tác giả: Lm. Jos. Vũ Công Phước
Ký hiệu tác giả: VU-P
DDC: 261.581 - Tuyển tập thơ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015128
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 357
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích