Tháng mười một: Cầu cho các linh hồn
Tác giả: Lm. Giacôbê Đỗ Minh Lý
Ký hiệu tác giả: DO-L
DDC: 242.6 - Cầu nguyện đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007107
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngày 01. Lễ Các Thánh 13
Ngày 02. Cầu cho các tín hữu đã qua đời 18
Ngày 03. Số phận các linh hồn nơi luyện ngục 24
Ngày 04. Đạo hiếu 28
Ngày 05. Đối với cha mẹ tuổi già 32
Ngày 06. Chết và sống 36
Ngày 07. Chết như thế nào mới là sống 39
Ngày 08. Màu nhiệm sự chết 42
Ngày 09. Bí tích trợ lực bệnh nhân 45
Ngày 10. Tôn trọng người chết 49
Ngày 11. Đền thờ của Chúa Thánh Thần 54
Ngày 12. Người chết mong gì nơi người sống 59
Ngày 13. Thánh lễ với các linh hồn nơi luyện ngục 62
Ngày 14. Lãnh ân xá cho các linh hồn 67
Ngày 15. Chúa Giêsu Thánh Thể với các linh hồn 71
Ngày 16. Đức Mẹ với các linh hồn nơi luyện ngục 75
Ngày 17. Giêsu Maria con yêu mến, xin cứu các linh hồn 77
Ngày 18. Tiếng kêu từ vực thẳm 80
Ngày 19. Tiếng hát các linh hồn 83
Ngày 20. Di chúc của người quá cố 86
Ngày 21. Lời Chúa ban sự sống đời đời 89
Ngày 22. Xin lễ cho các linh hồn 92
Ngày 23. Thập giá và đau khổ 95
Ngày 24. Niềm tin sống lại 97
Ngày 25. Hãy sẵn sàng 100
Ngày 26. Đầy tớ tốt lành trung thực 103
Ngày 27. Tử thần cũng chết 107
Ngày 28. Thánh giá cứu độ 110
Ngày 29. Nước thánh 112
Ngày 30. Hữu hình là phù vân, vô hình là trường sinh 114