Tĩnh tâm với kinh Lạy Cha
Tác giả: Louis Evely
Ký hiệu tác giả: EV-L
DDC: 242.6 - Cầu nguyện đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002488
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 19
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Nếu Cha không lôi kéo 5
1. Chúng con dám cầu nguyện rằng 17
2. Chúng con 19
3. Cha 33
4. Ở trên trời 47
5. Nguyện Danh Cha hiển thánh 63
6. Nước cha trị đến 83
7. Ý Cha thể hiện 99
8. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày 121
9. Xin tha tội nợ chúng con 137
10. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ 155
Tạ ơn 169