Cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 242.6 - Cầu nguyện đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007834
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007903
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời về tác giả 5
Lời tựa  7
Dẫn nhập 9
PHẦN 1: CÙNG CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH LUCA  11
Chương I: Bầu khí cầu nguyện  12
1. Lời cầu nguyện của cả con người  12
2. Khung cảnh cầu nguyện  17
3. Dẫn vào cầu nguyện  21
4. Nhịp điệu của cầu nguyện  23
Chương II: Lời cầu nguyện của Đức Maria  28
1. Truyền tin về cuộc giáng sinh  30
2. Vui mừng và bỡ ngỡ 30
3. Tình bằng hữu của bà Elisabét  31
4. Một thánh thi vui mừng  32
5. Chiêm ngắm Thiên Chúa trong thế giới  33
6. Kinh nghiệm của bản thân  34
7. Kinh Magnificat của chúng ta  35
Chương III: Lời cầu nguyện của cụ già Simeon  38
1. Cụ già và trẻ thơ  39
2. Một sứ điệp cho tôi được cứu độ  41
3. Những đôi mắt biết đọc  42
4. Một lối sống mới  43
Chương IV: Lời cầu nguyện trong vui mừng của Chúa Giêsu  46
1. Một lời reo mừng  48
2. Một niềm vui sáng tạo  50
3. Chúa Giêsu reo mừng  51
4. Hồng ân Nước Trời  52
5. Đón nhận hồng ân  54
6. Lời cầu nguyện ngợi khen và tạ ơn 55
7. Cầu nguyện và tha thứ  57
Chương V: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu 59
1. Cám dỗ và cầu nguyện  60
2. Thân xác và việc cầu nguyện  62
3. Lạy Cha, nếu Cha muốn  62
4. Cầu nguyện và cuộc sống  64
Chương VI: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên Thập giá  65
1. Một lời cầu nguyện trong Kinh Thánh  67
2. Nỗi cô đơn của chứng nhân  68
3. Phó thác cho tình yêu của Chúa Cha 69
4. Đức tin và cầu nguyện  70
Chương VII: Lời cầu nguyện của Kitô hữu  73
1. Khám phá người cha  74
2. Xin dạy chúng conc ầu nguyện  75
3. Lời kinh tổng quát  76
4. Một bầu khí cầu nguyện   77
5. Khao khát Nước Trời  79
6. Ba lời cầu xin  80
7. Sự thật trong mình  81
Chương VIII: Lời cầu nguyện của cộng đoàn  83
1. Lời Thiên Chúa bị trói buộc  84
2. Câu trả lời của cộng đoàn  84
3. Câu trả lời của tôi  85
4. Lời Khẩn cầu xin ơn hiểu biết 85
5. Một lời cầu xin  88
Chương IX: Những nhận xét về cuộc hành trình cầu nguyện  90
PHẦN 2: CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU ĐÃ DẠY CHÚNG TA  93
Lời tựa  95
Dẫn nhập  98
Chương I: Lạy Cha của chúng con  101
1. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con  101
2. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển  106
3. Các câu hỏi giúp suy niệm riêng  107
Chương II: Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ  109
1. Một thứ tự khôn ngoan trong các lời khẩn cầu  111
2. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ  112
3. Chúa Cha giải thoát chúng ta khỏi sự dữ như thế nào?  115
4. Các câu hỏi giúp suy niệm riêng  117
Chương III: Xin ban cho chúng con lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con  119
1. Xin ban cho chúng con lương thực hàng ngày  121
2. Người ta xin điều gì qua lời cầu thứ bốn này?  122
3. Ai là người cầu xin “Lương thực hang ngày” với Chúa Cha?  123
4. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con  125
5. Ai là người cầu xin ơn tha thứ với Chúa Cha?  126
6. Các câu hỏi giúp suy niệm riêng  128
Chương IV: Ý Cha thể hiện dưới đát cũng như trên trời  131
1. Ý muốn của Thiên Chúa  133
2. Xin cho ý Cha được hoàn tất  134
3. Ở dưới đất cũng như trên trời  135
4. Ai là người dâng lời cầu xin này?  136
5. Mỗi tín hữu cũng có thể cầu nguyện như thế  137
6. Những người đau khổ có khả năng cầu nguyện như thế  139
7. Những tín hữu đang vui mừng có thề cẩu nguyện như thế này  139
8. Các câu hỏi giúp suy niệm riêng  141
9. Kết luận  141
Chương V: Nước Cha trị đến  143
1. “Xin cho nước Cha trị đến”  144
2. Chúng ta xin gì với lời khẩn cầu thứ hai?  146
3. Nước Thiên Chúa đến như thế nào hay đến ở đâu?  149
4. Ai là cầu nguyện “xin cho Nước Cha trị đến” cách xác thực?  150
5. Các câu hỏi giúp cho việc suy niệm riêng  152
6. Kết luận  153