Lời kinh cha mẹ dạy
Phụ đề: Suy niệm Kinh Lạy Cha
Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 242.6 - Cầu nguyện đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003086
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004819
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 11
Kinh lạy cha 14
Phần mở đầu: Vài hàng sơ lược về kinh lạy cha 15
Kinh lạy cha lời kinh xuyên suốt qua nhiều thời đại 16
Kinh lạy cha trong bối cảnh của Do Thái giáo 19
Kinh lạy cha trong phúc âm Mat thêu và phúc âm Luca 21
Nguồn gốc ngôn ngữ, thể văn và cấu trúc kinh lạy cha trong tin mừng Mát thêu 25
Tầm mức quan trọng của kinh lạy cha 27
Kinh Lạy Cha trong phụng vụ 29
Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện căn bản 31
Kinh Lạy Cha với thời điểm thiêng liêng 32
Phần I. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cầu xin.. 34
Đừng lải nhải như dân ngoại 35
Cầu nguyện với cha bằng tấm lòng chân thành 35
Phần 2: Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển. 39
Nguyên lý và nền tảng của kinh lạy cha 40
"Cha" trong ý nghĩa tự nhiên của cuộc sống 41
Cựu ước có gọi Thiên Chúa là Cha không 42
Chúa Giê-su với Cha trên trời 44
Qua Đức Ki-tô con người bước vào "căn nhà Cha con" với Thiên Chúa 46
Căn tính người Ki-tô hữu: Là con cái của Cha trên trời 49
Sống tâm tình cầu nguyện "Lạy Cha" là sống niềm tin và Cha trên trời 51
Sống tâm tình cầu nguyện "Lạy Cha" là quyết chí muốn nên giống Cha 53
Sống tâm tình cầu nguyện "lạy Cha" là sống theo thánh ý của Cha 54
Lời kinh số nhiều với từ ngữ "chúng con" 57
Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời, không xa lạ nhưng rất gần gũi 59
"Xin làm cho Danh thánh Cha vinh hiển" 61
"Ta là Đấng Hiện Hữu" 62
Danh thánh của Cha trên trời có thể bị xúc phạm 64
"Đấng Toàn Năng đã là cho tôi những điều cao cả, danh Ngài thật chí thánh chí tôn" 65
Cùng cầu nguyện với Mẹ Maria: "Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển" 66
Phần 3: Triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dười đất cũng như trên trời 67
"Triều đại cha mau đến", triều đại được Đức Ki-tô rao giảng 70
Triều đại Cha" với tri hiểu giới hạn của con người 71
Chúa Giê-su xây dựng nước Thiên Chúa 73
"Xin cho triều đại Cha mau đến", lời cầu xin của chúng ta 74
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời 77
Một lần nữa chúng ta hỏi Thiên Chúa Cha là ai và thánh ý Ngài là gì? 81
Thánh ý của Cha: Tạo dựng con người mang hình ảnh của Ngài 84
Lời xin vâng của Thiên Chúa dành cho con người ngày đầu tiên vẫn không thay đổi 87
Thánh ý cứu rỗi của Thiên Chúa qua Đức Ki-tô 88
Đức Ki-tô sống thánh ý của Cha 90
Ai muốn vào nước trời phải thi hành ý của Cha 94
Sống ý Cha bằng tấm lòng khiêm nhường 96
Sống ý Cha bằng tình yêu thương thực sự 97
Sống thánh ý Cha trong tinh thần thờ phượng 98
Sống ý Cha là vâng phục sống theo Lời Chúa và giới luật của Chúa 100
Sống thánh ý Cha dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần 105
Sự tự do cần có để sống theo thánh ý Cha 109
Dười đất cũng như trên trời 111
Phần 4. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày 117
Lời kinh ở số nhiều 118
Lương thực vật chất cần thiết cho cuộc sống. 119
Lương thực thiêng liêng cho đời sống 122
Phần 5: Xin tha tội (nợ) cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con 126
Sự tha thứ của Thiên Chúa luôn gắn liền với sự tha thứ của con người 128
Thiên Chúa nhân hậu và từ bi 130
Qua Đức Ki-tô, Thiên Chúa nhân hậu tha thứ cho con người 134
Tha thứ, thái độ căn bản của con người 138
Tha thứ, thái độ căn bản của người Ki-tô hữu 139
Tha thứ thuộc về cuộc sông thường ngày của người Ki-tô hữu 141
Tha thứ là yêu thương chính mình và quý trọng cuộc sống của mình 143
Yêu thương tha thứ cho người khác là cho họ một tương lai 145
Tha thứ đem lại sức sống mới cho gia đình và cho cộng đoàn 147
Phần 6. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ 152
Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ 153
Đức Ki-tô chiến thắng những cơn cám dỗ 155
Những cám dỗ trong đời người và nỗ lực vượt thắng những cám dỗ đó 158
Sự sảo quyệt của thần dữ 160
Một số cách thức cám dỗ 161
(1) Sự quyến rũ 163
Sự quyến rũ của tiền bạc và vật chất 163
Sự quyến rũ của quyền lực và địa vị 166
Sự quyến rũ của tự mãn và kiêu căng 169
Sự quyến rũ của tình dục và nghiện ngập 172
(2) Mâu thuẫn và chống đối 175
(3) Ảo tưởng 176
(4) Sự thinh lặng của Thiên Chúa 178
(5) Cám dỗ chối từ Thiên Chúa, chối từ Chúa Giê-su 180
Phần 7: Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ 187
Lời cầu nguyện căn bản của đời người 189
Đi tìm khuôn mặt của thần dữ và sự dữ 190
Những mánh lới của thần dữ 194
(1) Vui thú 194
(2) Gieo vào lòng chúng ta sự buồn rầu cắn rứt 196
(3) Hung dữ 197
(4) Giữ bí mật 199
(5) Lượn quanh dò xét và ngấp nghé tấn công 201
Sống theo con đường của thần lành 203
(1) Lắng thnghe thần lành để có một lương tâm biết ăn năn 203
(2) Sống ơn can đảm, ủi an và tiến lên trong đời sống chân thiện mỹ 204
(3) Bền bỉ và trung thành và không thay đổi quyết định tốt khi gặp sầu khổ 206
(4) Thay đổi chính mình 208
(5) Khiêm nhường trước Chúa 210
Lời kết 213
Chú thích 215
Tài liệu tham khảo 227