Những câu chuyện về một thời
Tác giả: Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 262.13 - Giám mục, Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015003
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  
Dẫn vào tập 2  
Ngày 19 tháng 8 năm 1945 9
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 14
Những ngày đầu của thời Dân chủ Cộng Hoà 26
Sự việc cha Đinh Thành Chung và cha Thuyết bị bắt 31
Từ cha Nguyễn Văn Bằng đến ông Ngô Đình Diệm 36
Lễ tấn phong Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi 42
Một cuộc biểu tình dẫn đến khủng hoảng tại Đại Chủng viện St. Sulpice Hà Nội 52
Vụ Delattre - Cha Vinh 61
Đổi đời 66
Không bị bất ngờ và có ngờ đâu 68
Tình hình địa phận Hà Nội 1954 71
Những dẫu chỉ khó hiểu trong một tình thế mập mờ 78
Tình hình chung đạo Công giáo trước thời cuộc từ 1945 - 1954 86
Tình hình chung các xứ thuộc địa phận Hà Nội từ 1945 đến giữa năm 1954 96
Tôn giáo và đặc biệt là Công giáo tại Việt Nam từ năm 1945 113
Một cuộc khởi nghĩa chứ không phải kháng chiến 125
Thịnh vượng yên bình mau trở về các thành phố lớn 137
Còn thành phố Nam Định? 145
Tình hình đạo trong thời gian đó thế nào? 156
Trận Điện Biên Phủ 160
Hội nghị Geneve (8/5/1954 - 20/7/1954) 164
Một biến chuyển long trời lở đất duy nhất trong lịch sử di dân Việt Nam 176
Đức Mẹ bảo đi Nam! 181
Cánh đồng tan hoang 182
Địa phận Thái Bình 189
Địa phận Hải Phòng 198
Địa phận Bùi Chu 199
Địa phận Phát Diệm 208