Một trang sử mới
Phụ đề: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổng GM Phaolô Nguyễn Văn Bình
Tác giả: Uỷ Ban Đoàn kết Công giáo Tp. Hồ Chí Minh
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010585
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo TP. HCM  
Khám phá tình Cha thương con  3
Thư mục từ tháng 10/2010 cùa ĐHY Phạm Minh Mần  
Tiểu sử Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình  6
Phạm Ngọc Trản  
Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình: Người đã được gieo vào giữa những bối cảnh lịch sử và xã hội khó khăn đê xây dựng hòa giải và hòa bình  21
Nguyễn Thanh Long  
Tâm tình về Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình ... 25
ĐGM G.B Bùi Tuần  
Đức Cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình: người Cha sống tinh thân: “8 mối phúc thật” 29
LM. Hồ Văn Xuân  
Chuyện Không Quên  40
Hồ Ngọc Nhuận  
TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, TGM đầu tiên của Sài Gòn 46
LM. Nguyễn Công Danh  
Tổng giáo phận tp. HCM qua dòng lịch sử 50 năm 52
ĐHY Phạm Minh Mẫn  
Một trang sử mới  61
TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình  
Sống và truvền đạt đức tin trong môi tường xã hội chủ nghĩa 64
Tư Liệu  
Một giáo Hội phục vụ luôn được mọi người đón nhận 69
Tư Liệu (Hải Nam )  
Sự nghiệp đoàn kết dân tộc của Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình 76
Nguyễn Đình Đầu  
Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình: Vị Mục Tử với những phong trào dấn thân xã hội  94
LM. Phan Khắc Tù  
TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình: Nhân vật của những thời điểm lịch sử  107
GS - TS Đỗ Quang Hưng  
Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình với Thư chung 1980 133
LM. Thiện cầm  
Thư Chung 1980 của Hội Đồng Giám Mục Viột Nam 142
HĐGMVN  
Huấn từ Đức Thánh Cha Bênêdiclỏ XVI ngày 27/6/2009 154
ĐTC Bênêđictô XVI