Tiểu sử Đức cha François Pallu và Đức cha Pierre Lambert de la Motte
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014527
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014655
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Kinh xin ơn 7
Đức cha François Pallu 9
Dẫn nhập 9
1. Giai đoạn tại Pháp 10
2. Giai đoạn hoạt động cho vùng truyền giáo Viễn Đông 25
Lời kết 54
Đức Cha Pierre Lambert de la Motte 56
Dẫn nhập 56
1. Giai đoạn tại Pháp (1624-1660) 57
2. Giai đoạn tại Châu Á (1660-1679) 74
Lời kết 101
Tài liệu tham khảo 104
Phần A: Đức Cha François Pallu 104
Phần B: Đức Cha Pierre Lambert 105