Đức Cha Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Bút tích và thư chung (1975 -1977)
Tác giả: Gm. Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002627
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 27
Số trang: 279
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích