Hồi ký Rôma của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Tác giả: HY. Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002614
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 584
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích