Như Thầy yêu thương
Tác giả: ĐHY. GB. Phạm Minh Mẫn
Ký hiệu tác giả: PH-M
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001997
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002453
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 3
Chương I: Tin, đáp lại tiếng gọi 5
A. Được gọi làm tổng giám mục TP HCM 10.3.1998 6
B. Được làm hông y 21.10.2003 24
Chương II: Đức tin đồng hành và chia sẻ 51
A. Với chủ chăn 52
B. Với anh em linh mục 68
Chương III. Tuyên xưng đức tin 91
Chương IV. Cử hành đức tin 159
Chương V: sống đức tin 187
Chương VI. Loan truyền đức tin 211
Chương VII. Để đức tin nở hoa 273
A. Tổ chức điều hành công việc mục vụ giáo phận 274
B. Đào tạo nhân sự 287
C. Cơ sở đào tạo 306
D. Mở rộng cánh cửa hiệp thông 329