Lời Chúa nguồn sống hằng ngày
Phụ đề: Mùa Thường Niên 1 - 17
Tác giả: Lm. Hồng Nguyên
Ký hiệu tác giả: HO-N
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014684
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tuần I 3
Tuần II 19
Tuần III 33
Tuần IV 48
Tuần V 65
Tuần VI 80
Tuần VII 95
Tuần VIII 110
Tuần IX 127
Tuần X 141
Tuần XI 155
Tuần XII 171
Tuần XIII 186
Tuần XIV 200
Tuần XV 216
Tuần XVI 230
Tuần XVII 245
Mục Lục 261