Lời Chúa nguồn sống hằng ngày
Phụ đề: Mùa Thường Niên 1 - 17
Tác giả: Lm. Hồng Nguyên
Ký hiệu tác giả: HO-N
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014684
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích