Hạt giống nảy mầm
Phụ đề: Các ngày trong tuần mùa Thường niên tuần 7-13
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001028
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tuần 7 3
Tuần 8 18
Tuần 9 35
Tuần 10 48
Tuần 11 64
Tuần 12 81
Tuần 13 96