Đối thoại với Thiên Chúa. Mùa Thường niên (Tuần I-XII)
Phụ đề: Những bài suy niệm hằng ngày
Nguyên tác: In conversation with God
Tác giả: Francis Fernandez
Ký hiệu tác giả: FE-F
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007007
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 883
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014766
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 883
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THỨ HAI 33
THỨ BA 41
THỨ TƯ 49
THỨ NĂM 57
THỨ SÁU 65
THỨ BẢY 73
CHÚA NHẬT II: NĂM A 83
CHÚA NHẬT II: NĂM B 92
CHÚA NHẬT II: NĂM C 101
THỨ HAI 109
THỨ BA 118
THỨ TƯ 126
THỨ NĂM 135
THỨ SÁU 142
THỨ BẢY 154
CHÚA NHẬT III: NĂM A 163
CHÚA NHẬT III: NĂM B 171
CHÚA NHẬT III: NĂM C 180
THỨ HAI 188
THỨ BA 196
THỨ TƯ 205
THỨ NĂM 214
THỨ SÁU 223
THỨ BẢY 231
CHÚA NHẬT IV: NĂM A 239
CHÚA NHẬT IV: NĂM B 248
CHÚA NHẬT IV: NĂM C 256
THỨ HAI 265
THỨ BA 273
THỨ TƯ 281
THỨ NĂM 290
THỨ SÁU 298
THỨ BẢY 307
CHÚA NHẬT V: NĂM A 316
CHÚA NHẬT V: NĂM B 324
CHÚA NHẬT V: NĂM C 332
THỨ HAI 341
THỨ BA 350
THỨ TƯ 358
THỨ NĂM 366
THỨ SÁU 374
THỨ BẢY 383
CHÚA NHẬT VI: NĂM A 392
CHÚA NHẬT VI: NĂM B 400
CHÚA NHẬT VI: NĂM C 409
THỨ HAI 417
THỨ BA 426
THỨ TƯ 434
THỨ NĂM 443
THỨ SÁU 452
THỨ BẢY 461
CHÚA NHẬT VII: NĂM A 470
CHÚA NHẬT VII: NĂM B 478
CHÚA NHẬT VII: NĂM C 486
THỨ HAI 496
THỨ BA 505
THỨ TƯ 514
THỨ NĂM 522
THỨ SÁU 513
THỨ BẢY 539
CHÚA NHẬT VIII: NĂM A 548
CHÚA NHẬT VIII: NĂM B 556
CHÚA NHẬT VIII: NĂM C 565
THỨ HAI 573
THỨ BA 581
THỨ TƯ 589
THỨ NĂM 597
THỨ SÁU 604
THỨ BẢY 611
CHÚA NHẬT IX: NĂM A 618
CHÚA NHẬT IX: NĂM B 625
CHÚA NHẬT IX: NĂM C 634
THỨ HAI 642
THỨ BA 648
THỨ TƯ 655
THỨ NĂM 662
THỨ SÁU 668
THỨ BẢY 674
CHÚA NHẬT X: NĂM A 681
CHÚA NHẬT X: NĂM B 690
CHÚA NHẬT X: NĂM C 699
THỨ HAI 707
THỨ BA 715
THỨ TƯ 725
THỨ NĂM 733
THỨ SÁU 741
THỨ BẢY 750
CHÚA NHẬT XI: NĂM A 758
CHÚA NHẬT XI: NĂM B 766
CHÚA NHẬT XI: NĂM C 776
THỨ HAI 785
THỨ BA 794
THỨ TƯ 801
THỨ NĂM 808
THỨ SÁU 814
THỨ BẢY 820
CHÚA NHẬT XII: NĂM A 826
CHÚA NHẬT XII: NĂM B 834
CHÚA NHẬT XII: NĂM C 843
THỨ HAI 851
...