Hạt giống nảy mầm
Phụ đề: Tuần 13 - 34 quanh năm
Tác giả: Lm. Carolo Hồ Bặc Xái
Ký hiệu tác giả: HO-X
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001031
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tuần 14 3
Tuần 15 22
Tuần 16 42
Tuần 17 59
Tuần 18 77
Tuần 19 98
Tuần 20 120
Tuần 21 139
Tuần 22 160
Tuần 23 176
Tuần 24 195
Tuần 25 209
Tuần 26 227
Tuần 27 246
Tuần 28 266
Tuần 29 286
Tuần 30 303
Tuần 31 319
Tuần 32 337
Tuần 33 360
Tuần 34 380