Suối nguồn tình yêu
Phụ đề: Mỗi ngày một câu chuyện, suy niệm và ý lực sống theo Tin mừng
Tác giả: Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 242.35 - Mùa Thường niên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005986
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 596
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích