Sáng thế - "Ta ở với con"
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 222.1 - Sáng thế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014452
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014453
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014454
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015704
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Phần một: Nguyên thủy vũ trụ & con người ST 1-11  
Thiên Chúa sáng tạo 1,1-2,4a 13
Chúa dấn thân cho con người 2,4b-25 17
Con người sa ngã 3,1-24 23
Hệ lụy tội lỗi hận thù 4,1-26 27
Quà tặng sự sống nơi gia đình 5,1-6,4 30
Hồng thủy thanh tẩy 6,5-8,22 34
Chúa ký kết giao ước với Nô-ê 9,1-29 37
Chúa ban sự sống và dựng xây 10-11 41
Phần hai: Thuật truyện các tổ phụ ST 12-50  
Thuật truyện Áp-ra-ham 12,1-25,18  
Chúa tuyển chọn Áp-ram 12,1-20 49
Kinh nghiệm lựa chọn 13,1-18 53
Lòng can đảm của Áp-ram 14,1-24 56
Chúa lập giao ước với Áp-ram 15,1-21 61
Ít-ma-ên chào đời 16,1-16 65
Giao ước và cắt bì 17,1-27 68
Áp-ra-ham hiếu khách 18,1-15 73
Áp-ra-ham đối thoại với Chúa 18,16-33 76
Xơ-đôm bị phá hủy 19,1-38 78
Áp-ra-ham tại Gơ-ra 20,1-18 82
Xa-ra sinh I-xa-ác 21,1-34 85
Hiến tế I-xa-ác 22,1-24 89
Xa-ra qua đời 23,1-20 96
Chúa xe duyên cho I-xa-ác 24,1-67 100
Áp-ra-ham qua đời 25,1-18 103
Thuật truyện I-xa-ác & Gia-cóp 25,19-37,1  
I-xa-ác tại Gơ-ra 25,19-26,35 108
Gia-cóp nhận lời chúc phúc 27,1-46 112
Gia-cóp đi Kha-ran 28,1-22 115
Gia-cóp tại nhà La-ban 29,1-35 119
Gia-cóp tại Kha-ran 30,1-43 123
Gia-cóp trốn về quê 31,1-54 128
Gia-cóp chuẩn bị gặp Ê-xau 32,1-33 132
Gia-cóp gặp Ê-xau 33,1-20 137
Gia-cóp tại Si-khem 34,1-31 140
Gia-cóp tại Bết-ên 35,1-29 143
Ê-xau tại Ê-đôm 36,1-37,1 147
Thuật truyện Giu-se 37,2-50,26  
Giu-se bị các anh bán 37,2-36 151
Giu-đa và Ta-ma 38,1-30 155
Thời đầu Giu-se bên Ai Cập 39,1-23 158
Giu-se giải mộng 40,1-23 164
Giu-se giải mộng cho Pha-ra-ô 41,1-57 168
Giu-se gặp lại các anh 42,1-38 174
Ben-gi-min đi cùng các anh 43,1-34 179
Ben-gi-min bị giữ lại 44,1-34 184
Giu-se tỏ mình cho các anh em 45,1-28 188
Gia-cóp sang Ai Cập 46,1-34 192
Gặp Pha-ra-ô 47,1-31 196
Chúc phúc cho các con của Giu-se 48,1-22 200
Gia-cóp chúc lành cho các con 49,1-33 204
Gia-cóp & Giuse qua đời 50,1-26 208
Lời kết 213
Sách tham khảo 216