A Path Through Genesis
Tác giả: Bruce Vawter, CM
Ký hiệu tác giả: VA-B
DDC: 222 - Ngũ thư
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003687
Nhà xuất bản: Sheed & Ward
Khổ sách: 21
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích