La Sainte Bilble
Phụ đề: Genèse
Tác giả: Louis PIROT, Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 222.1 - Sáng thế
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003960
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 22
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích