Responses to 101 Questions on the Biblical Torah
Phụ đề: Reflections on the Pentateuch
Tác giả: Roland E. Murphy, O. Carm
Ký hiệu tác giả: MU-R
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003700
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích