Sách Sáng thế
Phụ đề: Tìm hiểu Kinh Thánh
Tác giả: ĐGM. Stêphanô Trương Bửu Thiên
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 222.1 - Sáng thế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016142
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016143
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016144
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016145
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016146
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích